Kurs dla operatorów podestów ruchomych, Rzeszów


Kurs dla operatorów podestów ruchomych
Osoby wyznaczone na szkolenie powinny przejść pełen cykl dydaktyczny zakończony egzaminem
wewnętrznym, dopuszczającym do egzaminu końcowego przed Urzędem Dozoru Technicznego.
Osoba ubiegająca się o zdobycie uprawnień do obsługi podestów ruchomych powinna posiadać:
 ukończone 18 lat i stan zdrowia (potwierdzony orzeczeniem lekarskim), umożliwiający obsługę podestów ruchomych
 ukończoną miesięczną praktykę (potwierdzoną przez zakład pracy) w zakresie obsługi podestu ruchomego odpowiedniej grupy.

Po zakończonej usłudze i pozytywnie zdanych egzaminach uczestnikom szkolenia zostaną wystawione
i przekazane zaświadczenia o ukończeniu kursów na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji
i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniana przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej,
umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216)
oraz zaświadczenia kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego.
• Cena: 390,00 zł + 184, 43,00 zł opłata za egzamin przed komisją UDT/za każdy złożony wniosek UDT (dla grupy min. 10 osób)
• Czas trwania szkolenia: 32 godziny lekcyjne
• Miejsce szkolenia: siedziba Zleceniodawcy lub Tarbonus Sp. z o.o. w Krakowie
Oddział w Tarnobrzegu
• Termin szkolenia: do uzgodnienia
• Materiały dydaktyczne: materiały autorskie wykładowców, notatnik, długopis

SEEDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Polska, Rzeszów
 
 


Liczba wyświetleń strony: 241