Rzemieślnicy Artystyczni w Siemianowicach Śląskich, 2018