Pozostałe Usługi Komputerowe, Telefoniczne i Internetowe, 2018