Prawo gospodarcze, Pruszków - Oferta nr166227 - Oferteo.pl
 

Prawo gospodarcze, Pruszków


Cena brutto: 0.00 PLN
do uzgodnienia

Oferujemy bieżącą obsługę spółek i innych podmiotów gospodarczych, tworzenie i rejestrację spółek, w tym w szczególności: sporządzanie projektów umów spółek, przeprowadzenie procedury rejestrowej spółki we właściwych sądach i urzędach - dokonywanie wpisów w KRS, przygotowywanie projektów uchwał organów spółek, obsługa prawna Zgromadzeń Wspólników i Walnych Zgromadzeń, przygotowywanie regulaminów Zarządu, Rady Nadzorczej, obsługa prawna transakcji nabycia i zbycia udziałów lub akcji, przygotowywanie i negocjowanie umów, pomoc prawna w zakresie wyboru formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.

Polska, Pruszków
 
 


Liczba wyświetleń strony: 25