Obligacje, papiery wartościowe, Świdnica


Szanowni Państwo jeżeli macie niezapłacone odsetki z obligacji to należy działać bez zbędnej zwłoki albowiem największe szanse na odzyskanie pieniędzy z inwestycji mają osoby które możliwie szybko zdecydowały się na sprawę sądową bez wdawania się w niepotrzebne, z reguły niczego nie wnoszące do sprawy negocjacje z emitentem.
Zakres naszych działań obejmuje m.in.:
- analizę sprawy pod względem możliwości wniesienia pozwu,
- przygotowanie wezwania do wykupu obligacji do emitenta,
- przeprowadzenie postępowania o zapłatę należności głównej wraz odsetkami z tytułu obligacji
reprezentacja na rozprawach,
- egzekucję zasądzonych należności.

Prowadzimy sprawy względem wielu emitentów m.in. względem V Capital S.A., Bungalow S.A., Black Diamond Fund S.A., IRC S.A., TFI S.A., Futuris S.A. oraz postępowania przeciwko osobom zarządzająym spółkami. Nadto prowadzimy postępowania oparte na umowach opcji, w tym umowach sprzedaży opcji o europejskim stylu wykonania. W sprawach, które noszą znamiona czynu zabronionego zawiadamiamy właściwe organy nadzoru i ścigania oraz poejmujemy z nimi współpracę reprezentując Klienta w tych postępowaniach.

Polska, Świdnica
 
 


Liczba wyświetleń strony: 252