Wsparcie prawne każdego etapu procesu budowlanego


Wspieramy Naszych Klientów na każdym etapie procesu budowlanego. Specjalizujemy się w udzielaniu pomocy prawnej przy prowadzeniu postępowań w sprawie uzyskania decyzji środowiskowych i oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko przy tzw. inwestycjach trudnych (budowa obiektów inwentarskich, przetwórstwo odpadów itp.).

Polska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 310