Prawo cywilne, Lubliniec


Cena do uzgodnienia

- o zapłatę (w tym na etapie postępowania egzekucyjnego przed Komornikiem);
- o eksmisję;
- wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z lokali;
- zasiedzenie nieruchomości;
- odszkodowanie i zadośćuczynienie;
- ochrona dóbr osobistych;
- podział majątku dorobkowego małżonków;
- spadki;
- inne.

Polska, Lubliniec
 
 


Liczba wyświetleń strony: 11