"Pompy ciepła" Przewierty sterowane Odwierty geotermalne Studnie głębinowe, Tarnobrzeg - Oferta nr127914 - Oferteo.pl
 

"Pompy ciepła" Przewierty sterowane Odwierty geotermalne Studnie głębinowe, Tarnobrzeg


Cena do uzgodnienia

Odwierty wykonywane są za pomocą specjalnie do tego celu zaprojektowanej wiertnicy Geodril4R.
Doświadczona kadra geologów i wiertników firmy "EURO-WIERT" Sp. z o.o. każdy projekt rozpatruje indywidualnie, począwszy od rozpoznania budowy geologicznej danego regionu, projektowania otworów wiertniczych oraz optymalizacji konstrukcji otworów pod kątem efektywności energetycznej. Następnie wykwalifikowani wiertacze przystępują do procesu wiercenia, który składa się z następujących etapów:
1. Instalacja studni startowej o średnicy DN 1000 -studnie wykopuje się i instaluje w miejscu planowanych odwiertów.
2. Ustawienie wiertnicy na studni.
3. W zależności od budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych, wiercenie przeprowadza się z rurami osłonowymi, lub bez nich, samym przewodem wiertniczym. Istnieje również możliwość pracy w bardzo trudnych warunkach geologicznych przy zastosowaniu "młotka wgłębnego".
4. Po uzyskanie zakładanej głębokości i upewnieniu się, że ściany otworu są stabilne, przewód wiertniczy jest wyciągany i wprowadzany jest otworowy wymiennik ciepła.
5. Następnie przestrzeń pierścieniowa jest uszczelniana zaczynem wypełniającym o zwiększonej przewodności cieplnej, przy zastosowaniu metody betonowania podwodnego ogólnie nazywaną metodą "Contractor".
6. Kolejne wymienniki wiercone są wg. powyższego schematu.
7. Ostatnim etapem jest ponowne sprawdzenie szczelności wymienników, zabudowanie głowic odwiertów a następnie montaż rozdzielaczy wraz z niezbędną armaturą i wypełnienie całej instalacji cieczą roboczą - glikolem.

Główne zalety i zarazem wnioski, które przemawiają za technologią dolnego źródła GRD to:
- Wiercenia ukośne GRD umożliwiają udostępnienie rezerwuaru ciepła w górotworze pod obiektami budowlanymi, drogami, i w ciasnej miejskiej zabudowie.
- Znaczna długość wymienników znajdujących się w strefie regeneracji źródła gwarantuje dużą sprawność dolnego źródła oraz możliwość uzyskania większej ilości energii. Dzięki temu zostało zminimalizowane ryzyko wymrożenia dolnego źródła.
- Otworowe wymienniki o budowie centrycznej stosowane w technologii GRD pracują w obiegu normalnym. Wykorzystanie wymiennika do pobierania i oddawania energii nie wiąże się
z koniecznością zmiany kierunku obiegu nośnika ciepła.
- Dzięki optymalnemu wykorzystaniu warstw występujących w danym profilu litologicznym, istnieje możliwość wykonania mniejszej sumarycznej liczby metrów, aniżeli w przypadku wierceń pionowych.
Poza tym wiertnica GeoDrill 4R posiada także wiele ZALET w stosunku do tradycyjnie eksploatowanych wiertnic:
• Niewielkie gabaryty i waga pozwala na pracę w zagospodarowanych ogródkach a nawet
w garażach lub nowo powstających budynkach.
• Wiercenie odbywa się z jednego miejsca - studni startowej.
• Możliwość dowiercenia i zabudowy dodatkowego wymiennika w przypadku wzrostu zapotrzebowania na moc.
• Ze względu na sposób rozmieszenia wymienników możliwe jest wykonanie instalacji
w bardzo ciasnej zabudowie, w której inne systemy nie mogą być zastosowane.
• Możliwość realizacji odwiertów do głębokości umożliwiającej realizację robót bez projektu prac geologicznych.

Przewierty sterowane wykonywane w systemie tradycyjnym i skalnym.

Wiercenie studni głębinowych, (piezometrów),
Wiercenia studni szybowych,
Wiercenie studni odwadniających z ciągłym odwodnieniem istniejących wykopów, budynków i budowli,
Likwidacja otworów studziennych,
Pompowanie pomiarowe i kontrolno-oczyszczające studni, wraz z ustaleniem ich aktualnych zasobów,
Badania i analizy laboratoryjne wód głębinowych,
Montaż i zabudowa w studniach pomp głębinowych wraz z towarzyszącą instalacją hydrauliczno-elektryczną,
Opracowanie i wykonanie projektów, opinii oraz dokumentacji hydrogeologicznych i operatów wodnoprawnych.

Polska, Tarnobrzeg
 
 


Liczba wyświetleń strony: 998