Upadłość konsumencka – ostateczne rozwiązanie? Cykl antycovidowy p. 1
Otrzymaj oferty od specjalistów jak Effective Advisor sp. z o.o. nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

Effective Advisor sp. z o.o.

Upadłość konsumencka – ostateczne rozwiązanie? Cykl antycovidowy p. 1

Autor: Effective Advisor sp. z o.o., publikacja: 2021-01-28

Większość adresatów tarcz antykryzysowych i finansowych kierowanych do obywateli Rzeczpospolitej uskarża się na fasadowość i iluzoryczność proponowanych rozwiązań. Przedsiębiorcy wnioskujący o pomoc w ramach tarczy finansowej podnoszą, że aplikowanie o środki jest wysoce sformalizowane: wnioski odrzucane są z powodów relatywnie drobnych wad (rozbieżność 20 gr w dokumentach), brakuje konstruktywnej informacji zwrotnej celem złożenia kolejnej autokorekty, zasady przyznawania pomocy są niejasne. Ponadto wszystko wskazuje, że pieniędzy, pomimo ogromnego zaangażowania, nie wystarczy dla wszystkich. Możliwości wynikające z tarcz antykryzysowych (postojowe, wakacje od ZUS-u, dofinansowania i pożyczki) są niewspółmierne do kosztów stałych generowanych przez przedsiębiorstwo.

Jak chronić majątek w dobie pandemii?

Nie dziwi nikogo fakt, że coraz więcej osób poszukuje rozwiązań na własną rękę, by ochronić swoje majątki.

 • Jedni upatrują możliwości w szukaniu odszkodowań za działanie władzy publicznej, nie tyle licząc na rodzime sądownictwo, które podejrzewają o nadmierne kierowanie się interesem fiskalnym państwa niźli o praworządność, ile we wpływie orzecznictwa europejskiego na tenże wymiar sprawiedliwości.
 • Kolejni szukają swoich szans w przebranżowieniu i wsparciu ich biznesów za pomocą dotacji unijnych, kredytów bankowych, leasingów (zwłaszcza leasingu zwrotnego) czy factoringu.
 • Jednak są też i tacy, dla których jedynym ratunkiem będzie kompletna rewolucja, obejmująca nie tylko przewartościowanie swojego stylu życia, lecz również wyzbycie się znacznej części lub całości majątku. Tym właśnie osobom, ze względu na ograniczenie rozmiaru długu, jaki będą musieli odpracować, polecana jest upadłość konsumencka.

Upadłość konsumencka

Można powiedzieć, że jej nowelizacja z marca 2020 roku rozszerzająca krąg osób z korzystania z tej instytucji (o osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, prezesów spółek z o.o., osoby, które z własnej winy doprowadziły do swojego stanu lub z niedbalstwa) jest rozwiązaniem ostatecznym, ale również antykryzysowym, powstałym w odpowiednim czasie na problem, który się pojawił.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Podmiotem (osobą) uprawnionym do złożenia wnioskowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest osoba fizyczna (zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego) lub były jednoosobowy przedsiębiorca (tj. jeśli prowadził działalność – czas przeszły – na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czyli CEIDG. W praktyce wystarczy, że na jeden dzień przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką wyrejestrujesz firmę z CEIDG), a także prezes spółki z o.o., który w terminie nie złożył wniosku o upadłość, a wierzyciele spółki żądają uregulowania długu.

Upadłoś konsumencka – jakie warunki trzeba spełnić?

 1. Warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest bycie niewypłacalnym. Niewypłacalność to sytuacja, w której nieregulowane są na bieżąco wszystkie zobowiązania, tj. przez 3 ostatnie miesiące (osoba fizyczna jest niewypłacalna, jeżeli ma co najmniej jeden dług, np. ratę za samochód). Oczywiście warto rozważyć, czy należy sięgać aż po upadłość konsumencką, w przypadku gdy zalega się z ratami za przysłowiową lodówkę. Nie mówiąc o tym, że upadłość konsumencką wolno dokonywać tylko raz na jakiś czas (obecnie 10 lat), ma ona daleko posunięte skutki co do majątku i czy w bliskiej przyszłości nie zdarzy się coś, że powróci się do normalnego poziomu konsumpcjonizmu. Jest to najmocniejsze narzędzie, jakim dysponuje osoba fizyczna, dlatego powinna się ona kierować rozsądkiem, po odpowiedniej konsultacji z profesjonalnym pełnomocnikiem.

  Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, które może trwać w zależności od stopnia zawinienia do 3 albo 7 lat. Zdarza się, że skończy się szybciej, np. w ciągu 6 miesięcy. Po przeprowadzeniu tego postępowania sądowego umarzają się dłużnikowi wszystkie długi, zarówno osobiste (tzw. konsumenckie, np. kredyt na samochód czy zakup mieszkania), jak i firmowe (tj. kredyty obrotowe, inwestycyjne lub inne), w tym także publicznoprawne (długi wobec ZUS-u czy urzędu skarbowego).
 2. Warunkiem sine qua non ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest złożenie wniosku o upadłość w sądzie rejonowym. Opłata sądowa od wniosku wynosi 30 zł. Po ok. 2-3 miesiącach od złożenia wniosku sąd ogłosi upadłość konsumencką. Nastąpi otworzenie postępowania upadłościowego wobec upadłego. Jednak długi umorzą się dopiero w dniu wydania przez sąd postanowienia po zakończeniu całego postępowania upadłościowego, gdy strona wywiąże się z przyjętego planu spłat. Jest to zdecydowanie korzystniejsze postępowanie niż postępowanie egzekucyjne, które prowadzone jest do momentu zaspokojenia wszystkich wierzycieli w z góry nieokreślonym terminie. W przypadku kolizji obydwu postępowań egzekucja komornicza jest umarzana.
 3. Upadłość konsumencką można ogłosić także wówczas, gdy nie posiada się żadnego majątku ani stałych dochodów (np. nie pracujesz). Natomiast ukrycie dochodów czy przeniesienie majątku na osoby trzecie może całkowicie zniweczyć skutki postępowania. Jak również, syndyk, działając w interesie wierzycieli, może uznać czynność prawną za nieważną na podstawie przepisów skargi paulińskiej.

  Decydując się na upadłość konsumencką, należy mieć na względzie, że majątek zostanie sprzedany, jednak z dwiema istotnymi różnicami: po pierwsze, możesz skorzystać z instytucji pre-pack i wskazać osobę, której sprzedasz rzecz za określoną kwotę (nasza kancelaria wspiera proces znalezienia kupca, gwarantuje to uzyskanie odpowiedniej ceny za swój majątek niżli podczas licytacji komorniczej, gdzie może zostać sprzedana za ułamek ceny oszacowania, tj. rynkowej), po drugie, ze względów humanitarnych zostaną zaspokojone potrzeby mieszkaniowe upadłego przez okres 2 lat z sumy uzyskanej ze sprzedaży (to mogą być całkiem sensowne pieniądze – rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych). Taki przywilej (kwota na wynajem mieszkania) nie będzie przysługiwał w postępowaniu egzekucyjnym.
 4. Upadłość konsumencka może zostać ogłoszona także w przypadku tzw. spirali zadłużenia. Pętla długów polega na tym, że już zaciągnięte zobowiązania są spłacane za pomocą kolejnych. Wyraźnie odradzamy zaciąganie kolejnych zobowiązań w celu załatania dziury budżetowej. Po pierwsze, że może to zostać uznane za realizację znamion typu czynu zabronionego „wyłudzenie kredytu”. Po drugie, ze względu na to, że przypadki świadomego wprowadzania się w stan niewypłacalności są traktowanie rygorystyczniej: postępowanie jest wydłużone do 7 lat, a długi są umorzone wyłącznie, gdy przemawiają za tym względy humanitarne lub słuszności.

Upadłość konsumencka – najważniejsze informacje

Podsumowując, osoby dotknięte problemami finansowymi wynikającymi pośrednio lub bezpośrednio z pogorszenia się sytuacji gospodarczej w wyniku rozwoju pandemii SARS-CoV-2 mają możliwość skorzystania z częściowego umorzenia długów w postępowaniu o upadłość konsumencką, która będzie wymagać przeprowadzenia likwidacji ich dotychczasowego majątku oraz postępowania zgodnie z planem ustalonym w postępowaniu likwidacyjnym. Fakt, że okoliczności związane z pojawieniem się epidemii są niezależne od nas (egzoneracyjne) wpływa korzystnie na szansę w przeprowadzeniu postępowania szybko.

Rozwiązanie to jest pod pewnymi względami korzystniejsze niż postępowanie egzekucyjne (mieszkanie na najem, sprzedaż pre-pack, ograniczony czas trwania postępowania itp.), dlatego warto samemu podjąć działania, by je zainicjować (wniosek o upadłość może skierować tylko upadły). Postępowanie upadłościowe daje beneficjentom możliwość „nowego startu”, z czystą kartą – tak bez długów, jak i bez dorobku (może z wyjątkiem zobowiązań alimentacyjnych lub długów z przestępstw). Jednak, jak już było wspomniane wcześniej, taka decyzja niesie za sobą poważne konsekwencje i powinna być podjęta „na chłodno”. Z przeanalizowaniem wszystkich „za” i „przeciw”, zrobienia rachunków zysków i strat.

Źródło: effectiveadvisor.pl

Doradca finansowy - gdzie szukać?

Poniżej przedstawiamy ranking 3 089 Doradców Finansowych najlepszych w 2021 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Więcej poradników o finansach