Prawo cywilne


Cena do uzgodnienia

Doradztwo Prawno-Administracyjne „Bona Fides” zapewnia szybką, profesjonalną oraz osiągalną finansowo pomoc prawno-administracyjną, skierowaną do osób fizycznych oraz przedsiębiorców. Dokładamy wszelkich starań, aby osiągnąć zadowolenie i satysfakcję swoich Klientów. Ważny dla nas jest sprawny i szybki kontakt z Klientem, aby możliwie wcześnie reagować na zgłaszane problemy. Obsługa prawno-administracyjna jest świadczona w miejscu zamieszkania Klienta bądź w siedzibie Klienta, co przekłada się nie tylko na oszczędność czasu i pieniędzy po stronie naszych Klientów, ale także na lepsze poznanie problemów osób, które się do nas zgłaszają. Dzięki temu ograniczamy nasze koszty, zmniejszając tym samym koszty obsługi naszych Klientów, co nie umniejsza naszego profesjonalizmu, rzetelności i skuteczności. Zależy nam na poczuciu bezpieczeństwa i satysfakcji ze świadczonych usług, w związku z tym prezentowana forma współpracy przynosi naszym Klientom największe korzyści.
Doradztwo prawno-administracyjne obejmuje między innymi sporządzanie umów, projektów pism, udzielanie porad i informacji prawnych oraz pomaganie Klientowi w rozwiązywaniu problemów związanych z bieżącą działalnością firmy. Ponadto specjalizujemy się w przygotowywaniu wniosków o dotacje i dofinansowania ze środków unijnych dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców.
Doradztwo Prawno-Administracyjne „Bona Fides” wychodzi na przeciw dużemu zapotrzebowaniu na przystępne finansowo usługi prawno-administracyjne, które wiążą się z popularyzacją prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz działalności gospodarczej w formie spółek cywilnych i handlowych a także ze sformalizowanym procesem dochodzenia należności (pozwy i sprzeciwy na urzędowych formularzach, z których wypełnieniem wiele osób ma trudności). Pomagamy także w prowadzeniu negocjacji z firmami windykacyjnymi oraz parabankami udzielającymi szybkich pożyczek na wysoki procent, pomagając w ten sposób osobom mającym problemy z terminową spłatą pożyczek i kredytów.
Indywidulanie podejście do problemów i zagadnień przedstawianych przez Klientów a także profesjonalizm i skuteczność w podejmowanych działaniach pozwalają zaplanować właściwą strategię, która prowadzi do osiągnięcia optymalnych w danej sytuacji rezultatów.
Doradztwo Prawno-Administracyjne „Bona Fides” jest prowadzone przez osoby z bogatym doświadczeniem w kontaktach z urzędami, znających zasady funkcjonowania małych przedsiębiorstw oraz mających bogate doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej związanej z pozyskiwaniem środków unijnych.

Usługi
1) Usługi dla Klientów Indywidulanych
a) Udzielanie porad prawnych
b) Sporządzanie pism procesowych – pozew o zapłatę, wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, wniosek o wyznaczenie pełnomocnika procesowego z urzędu, zażalenia na postanowienia sądu, pisma procesowe w postępowaniu nakazowym, upominawczym i egzekucyjnym, skargi na czynności komornika, wniosek o wyjawienie majątku dłużnika
c) Przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej związanej z dofinansowaniem na podjęcie działalności gospodarczej (programy unijne, środki z Powiatowych Biur Pracy)
d) Przygotowywanie i opiniowanie umów
e) Przygotowywanie pozwów, apelacji
f) Sporządzanie wniosków, sprzeciwów i odwołań
g) Przedsądowe wezwania do zapłaty
h) Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, świadczenia dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych lub innych zdarzeń od podmiotów odpowiedzialnych za powstałe szkody (szkody na osobie i szkody na mieniu)
i) Usługi w zakresie indywidulnego prawa pracy – pomoc w rozwiązywaniu sporów między pracownikiem a pracodawcą, sporządzanie projektów pozwów i pism procesowych, odwołania od decyzji ZUS
j) Pomoc prawna dla Konsumentów
k) Pomoc prawna związana z prawem podatkowym - wypełnianie i składanie deklaracji podatkowych

2) Usługi dla Przedsiębiorców:
a) Sporządzanie wzorów umów
b) Sporządzanie, zawieranie i konsultowanie umów, wypowiedzeń i innych dokumentów
c) Ściąganie nieuregulowanych należności od kontrahentów
d) Konsultacja bieżących spraw firmy
e) Sporządzanie pism i wysyłanie ich do kontrahentów
f) Wypowiadanie lub odstąpienie od umów zawieranych z kontrahentem lub pracownikiem
g) Stała pomoc doradcza
h) Prowadzenie postępowań administracyjnych i reprezentacja przed organami administracji publicznej
i) Przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej związanej z uzyskaniem dofinansowania na rozwój prowadzonej działalności

Obsługa prawna przedsiębiorców to także stałe lub czasowe prowadzenie spraw danego przedsiębiorcy poprzez sporządzanie umów dla kontrahentów, sporządzanie regulaminów i pozostałej dokumentacji związanej z prowadzeniem firmy oraz formułowanie opinii prawnych, pism procesowych i pozasądowych związanych z działalnością podmiotu.

Polska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 211