Brukowanie / układanie kostki brukowej / płyty betonowe, Warszawa


- dokumentacja projektowa
- przedmiar robót i kosztorys
- utwardzenie terenu
-budowa zjazdów indywidualnych i publicznych
- przebudowa dróg wewnętrznych
- przebudowa dróg publicznych
- ułożenie kostki brukowej
- ułożenie płyt betonowych
- realizacja tarasów
- kompleksowe zagospodarowanie terenu
- uzyskanie pozwoleń, zgód dla realizacji robót w pasie drogi publicznej
- zabezpieczenie robót w pasie drogi publicznej

Polska, Warszawa
 
 


Liczba wyświetleń strony: 395