Dofinansowanie i kredyt na dom energooszczędny - Oferteo.pl
 • »
 • Baza-wiedzy
 • »
 • Dofinansowanie i kredyt na dom energooszczędny

Dofinansowanie i kredyt na dom energooszczędny

Marta Białek, aktualizacja 27 Kwietnia 2016

Od 2013 roku z dopłat do budowy domów energooszczędnych mogą korzystać wszyscy zainteresowani takim rozwiązaniem. Sprawdzamy, jak otrzymać nawet 30 000-50 000 zł dopłaty do kredytu na wymarzony, nowoczesny dom.

Dom energooszczędny

Jak dostać do 50 000 zł dofinansowania na dom energooszczędny

Jak dostać dofinansowania na dom energooszczędny

Wielkość dofinansowania zależy od tego, w jakim standardzie zbudowany jest dom. Kwota dla standardu NF40 jest niższa. Weryfikator ocenia, w jakim standardzie mieści się dom i czy kwota dofinansowania będzie wynosić 50 000 zł czy 30 000 zł brutto. Pozytywne przejście testu szczelności i wykonawstwa oznacza uzyskanie dopłat do budowy.

Złóż własne zapytanie o kredyt hipoteczny - otrzymasz oferty od sprawdzonych firm.

Wysokość dofinansowania:

 • Domy jednorodzinne:

  NF40 EUco ≤ 40kWh/(m2/rok) – 30 000 zł brutto,

  NF15 Euco ≤ 15kWh/(m2/rok) – 50 000 zł brutto.
 • Lokale mieszkalne:

  NF40 EUco ≤ 40kWh/(m2/rok) – 11 000 zł brutto,

  NF15 Euco ≤ 15kWh/(m2/rok) – 16 000 zł brutto.

  Źródło: NFOŚiGW

Dotacja może być obniżona do poziomu gwarantowanego dla standardu NF40, jeśli inwestor nie osiągnie zakładanego standardu NF15. Jeśli inwestor nie osiągnie zakładanego standardu NF40, dotacja nie zostanie w ogóle udzielona.

Euco: jednostkowe zapotrzebowanie budynku na energię użytkową, która jest przeznaczona do celów grzewczych. Dla domów o standardzie NF40 są to 40 kWh/(m2/rok), dla domów o standardzie NF15 odpowiednio 15 kWh/(m2/rok).

Obliczenie wskaźnika EUco przy pomocy czynników wpływających na standard energetyczny budynku:

 • stopień zacienienia każdego z okien,
 • liczba mieszkańców,
 • strefa klimatyczna,
 • strony świata,
 • sposób wentylacji,
 • system ogrzewania.

Obecnie nie ma dofinansowań dla lokali, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Gdy prowadzona jest działalność w budynku mieszkalnym, to dotacja jest pomniejszana o powierzchnię użytkowaną pod taką działalność gospodarczą.

Formalności przy dopłatach do domów energooszczędnych

W jednym z podanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej banków należy złożyć 2 dokumenty, czyli wniosek o dotację na specjalnie przygotowanym formularzu oraz wniosek o kredyt.

Dofinansowanie przeznaczone jest wyłącznie dla osób, które chcą wziąć kredyt hipoteczny. Osoby, które zamierzają budować z własnych środków, nie mogą liczyć na wsparcie finansowe ze strony państwa. Sprawdź, czy możesz ubiegać się o kredyt hipoteczny z dopłatą - złóż bezpłatnie własne zapytanie ofertowe, a otrzymasz oferty od banków i firm finansowych.

Program prowadzony jest przez NFOŚiGW w następujących bankach:

 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • Deutsche Bank PBC S.A.
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Getin Noble Bank S.A.
 • Bank Zachodni WBK S.A.
 • SGB-Bank S.A.
 • Bank Zachodni.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku możemy podpisać umowę z bankiem. Weryfikator sprawdzi budynek mieszkalny pod kątem koniecznych warunków.

Weryfikacja jest 2-etapowa i wykonuje ją 2 niezależnych weryfikatorów. Na koniec weryfikator spisuje 2 protokoły (protokół regulacji systemu CO i regulacji systemu wentylacyjnego), test szczelności, badania termowizyjne, a także sprawdza jakość prac budowlanych oraz procesu budowlanego (materiały i komponenty budowlane, dopuszczenie wyrobu do obrotu i zastosowanie wymagań jakościowych).


Tadeusz Pawlaczyk - OSZCZĘDNY DOM

 W krajach wysoko rozwiniętych, w niektórych landach Niemiec można budować tylko budynki w standardzie pasywnym, a w wielu przypadkach są to domy pomocy społecznej, przedszkola, szkoły, hale sportowe.

Warto zapamiętać, że dom pasywny nie jest budowany pod kątem dopłaty, lecz celem jego budowy jest płacenie niższych rachunków o 8 razy, a także uzyskanie obiektu trwalszego od standardowego budynku i zadbanie o własne zdrowie. Badania wykazały, że organizm ludzki znacznie lepiej funkcjonuje w tego typu domach, a - jak wiadomo - zdrowie jest wartością niewymierną.


Po zebraniu wszystkich dokumentów i potwierdzeniu przez kierownika budowy, że nie było żadnych odstępstw od projektu, można przystąpić do drugiego procesu weryfikacji. Drugi weryfikator sprawdza, czy budynek został wykonany zgodnie z projektem i zastosowano wszystkie projektowe rozwiązania. Weryfikuje także, czy sporządzona jest dokumentacja fotograficzna, czy są aprobaty poszczególnych materiałów, protokoły regulacji i czy został wykonany test szczelności.

Jeśli budynek negatywnie przejdzie proces weryfikacji, nie oznacza to jeszcze braku szans na ponowne ubieganie się o dotację. Ważne jest, aby w miarę szybko usunąć i naprawić wykryte błędy, wady i nieprawidłowości. Właściciel nieruchomości musi jednak to zrobić na własny koszt, a następnie kolejny raz wystąpić z wnioskiem, aby powtórnie przeprowadzono weryfikację.

Negatywna ocena weryfikacji może wynikać z braku profesjonalistów i odpowiedniej kadry technicznej. Dlatego już na etapie tworzenia projektu należy współpracować ze sprawdzonymi fachowcami. Ma to również swoje następstwa w poprawności i jakości prac wykonywanych przez ekipę budowlaną.

Wyślij zapytanie i otrzymaj niezobowiązujące oferty na budowę domu.

Ostatni etap polega na złożeniu protokołu z pozytywnie przeprowadzonej weryfikacji, odpisu z księgi wieczystej nieruchomości (potwierdzenie własności użytkownika), świadectwa charakterystyki energetycznej budynku oraz listy sporządzonej przez weryfikatora. Dotacja przekazywana jest przez NFOŚiGW na rachunek bankowy właściciela nieruchomości w terminie 30 dni, w momencie gdy wszystkie dokumenty są kompletne i zgodne z założeniami programu. Dopłata ta przyznawana jest na poczet spłaty kapitału kredytu.

Po uzyskaniu zapewnienia o możliwości otrzymania dopłaty następuje budowa. Na tym etapie należy sprawdzać, czy wszystkie elementy zawarte w projekcie się zgadzają. Wykonuje się dokumentację fotograficzną kluczowych elementów w procesie budowlanym, czyli np. detali z mostkami cieplnymi, kanałów wentylacyjnych, instalacji do CO ciepłej wody użytkowej, montażu okien, wykonywania głównych warstw izolacji w przegrodach. Ponadto gromadzi się dokumenty, które potwierdzają zastosowanie odpowiednich materiałów czy okien.

Warto pamiętać, że nie krócej niż przez 3 lata właściciel budynku zobowiązany jest utrzymać efekt przedsięwzięcia, na które uzyskał dotację z NFOŚiGW. W każdej chwili weryfikator może przeprowadzić wyrywkowe badania termowizyjne, oceniając obecny stan inwestycji (czy jest zgodny z założeniami projektu).

System dopłat jest dość rygorystyczny, bo weryfikacja odbywa się w 2 etapach, ale jest to podyktowane dotychczasowymi doświadczeniami budowlanymi na rynku. Dzięki weryfikacji inwestor będzie miał pewność, że taki dom faktycznie został wybudowany zgodnie z założeniami.

W Polsce do niedawna starano się budować domy energooszczędne we własnym zakresie, wychodząc z założenia, że wystarczą standardowy projekt, zwiększenie grubości izolacji zewnętrznej domu, lepszej jakości okna i drzwi zewnętrzne czy montaż pompy ciepła, aby obniżyć koszty eksploatacji i żyć wygodniej.

W praktyce okazuje się to nie takie proste, ponieważ wszystkie te urządzenia, jak i materiały, należy właściwie dobrać,a wcześniej obliczyć ich liczbę co sprowadza się do potrzeby uzyskania profesjonalnego projektu budowlano-wykonawczego, który precyzyjnie uwzględnia, z jakich materiałów, w jaki sposób i z jakich instalacji wykonany będzie taki dom.

A może kredyt hipoteczny bez dopłat będzie lepszy?

Parametry kredytu są ustalone przez bank, dlatego warto porównać oferty każdej z 7 instytucji bankowych i wybrać tę najkorzystniejszą.

Warto dokładnie podsumować całość kosztów oraz przemyśleć, czy lepiej skorzystać z oferty banku, który nie bierze udziału w dopłatach, czy jednak korzystniejszą opcją będzie dofinansowanie. Na łączny koszt kredytu składają się: marża, prowizja, koszty ubezpieczeń oraz odsetki, jakie naliczy bank. Wstępna symulacja oferty kredytowej nic nie kosztuje, a w dosłownie 15 minut można poznać zarys oferty banku i podjąć właściwą decyzję.

Zasady przyznawania dopłat do domów energooszczędnych

Na początku koszty należy pokryć samodzielnie. Kwota przyznawana jest po zrealizowaniu inwestycji i zwykle jest niższa od wnioskowanej. Wszystkie działania objęte dofinansowaniem muszą zostać zrealizowane do 3 lat od dnia podpisania umowy kredytu. Jest to bardzo istotna kwestia, ponieważ nie wliczają się do tego żadne podjęte wcześniej inwestycje.

Certyfikat standardu energetycznego NF40 lub NF15 przyznaje się wraz z wypłatą dotacji. Warto zapamiętać, że tylko 1 kredyt może zostać przyznany danej osobie. Od kredytu należy też zapłacić podatek.

Osoby fizyczne posiadające dom na własność lub współwłasność mogą ubiegać się o dopłatę. Oprócz tego dofinansowywane są budynki zakupione od dewelopera, zarządzane przez spółdzielnię mieszkaniową. Dofinansowanie dotyczy budowy i zakupu domu jednorodzinnego oraz lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Na rynku są też firmy, które oferują kompleksową budowę domów energooszczędnych wraz z pomocą przy uzyskaniu dopłaty.

Wysokość dopłaty przyznawanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie może przekroczyć łącznej wartości kosztów kwalifikowanych, mimo że dofinansowanie z nich nie wynika. Do kosztów kwalifikowanych nie można jednak wliczać elementów wykończenia mieszkania.

Dofinansowanie można wykorzystać na takie elementy inwestycji jak:

 • projekt budowlany,
 • weryfikacja projektu budowlanego,
 • koszt budowy lub zakupu domu jednorodzinnego wolnostojącego,
 • zakup mieszkania,
 • koszty otrzymania potwierdzenia standardu energetycznego,
 • dostawa i montaż elementów konstrukcyjnych budynku (stolarka okienna, drzwiowa, izolacja ścian, stropów, dachów itp.),
 • dostawa i montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej,
 • dostawa i montaż układów wentylacji z odzyskiem ciepła,
 • dostawa i montaż instalacji ogrzewania.

Pozytywne aspekty wynikające z dopłat do domów energooszczędnych:

 • każdy budynek zyskuje na wartości, jeśli np. weźmie się pod uwagę dalszą ewentualną odsprzedaż,
 • niższe koszty eksploatacji i rachunki za ogrzewanie,
 • dopłata do kredytu pokrywa dużą część kosztów inwestycyjnych,
 • komfort użytkowania takiego domu.

Jak znaleźć firmę, wykonawcę, kredytodawcę

Możliwości są różne. Jedne osoby polegają na sprawdzonych i poleconych firmach czy bankach, dla niektórych istotnym czynnikiem jest lokalizacja. Jeszcze inni skrupulatnie wertują strony internetowe i weryfikują opinie o firmach, czy też czytają ogłoszenia bądź polegają na ulotkach.

Coraz większą popularnością cieszą się serwisy internetowe, jak chociażby Oferteo.pl, które bezpłatnie i niezobowiązująco pomagają w otrzymaniu ofert od dostawców materiałów lub wykonawców prac czy instytucji bankowych.

Już teraz możesz złożyć zapytanie i otrzymać oferty od sprawdzonych firm z regionu.

Dzięki temu osoby poszukujące produktów lub usług mogą porównać za jednym razem wiele ofert pod względem ceny, szybkości realizacji, wiarygodności i solidności firmy. Jest to wygodne rozwiązanie, pomagające przy tym zaoszczędzić czas i pieniądze.

Tomasz Watras - Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych

 Dzięki Oferteo w ciągu kilku dni otrzymałem komplet ofert od różnych firm. Sprawdziłem opinie o nich i porównałem ceny za usługę. Oszczędziłem czas, który spędziłbym na poszukiwaniu kontrahentów w katalogach firm.

 • Tomasz Watras
 • Członek Zarządu, Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych

Powiedz nam, czego szukasz,
a firmy same złożą Ci oferty – za darmo i bez zobowiązań.

Chcę otrzymać oferty firm »