Kurs na żurawia przenośnego przeładunkowego HDS - uprawnienia UDT, Łódź


Cena do uzgodnienia

Program szkolenia na żurawia przeładunkowego HDS

Program szkolenia obejmuje:

wiadomości o dozorze technicznym (UDT),
ogólne wiadomości o dźwignicach,
omówienie budowy i działania elementów i zespołów żurawi,
wiadomości na temat zagrożeń związanych z pracą operatora żurawi przeładunkowych,
problematykę urządzeń zabezpieczających,
eksploatację żurawi,
obowiązki operatora,
obsługę zawiesi,
BHP,
zajęcia praktyczne.

Łącznie 22 h teorii i minium 12 h praktyki. Terminy zajęć ustalamy z klientem. Zajęcia odbywają się na naszym placu manewrowym w Łodzi na ulicy Brukowej lub na życzenie klienta na terenie jego firmy.

Polska, Łódź
 
 


Liczba wyświetleń strony: 7