żółty kask i kalkulator na panelu fotowoltaicznym

Jak odliczyć fotowoltaikę od podatku i skorzystać z ulgi w 2024 roku?

Jak odliczyć fotowoltaikę od podatku i skorzystać z ulgi w 2024 roku?

Koszty przygotowania instalacji pozwalającej na korzystanie z prądu produkowanego ze słońca można zmniejszyć poprzez odliczenie fotowoltaiki od podatku. W ramach rocznej deklaracji PIT Polacy mogą skorzystać z ulgi z tego tytułu. Sprawdź warunki, na jakich dokonywane jest odliczenie fotowoltaiki od podatku.

author box img

Szymon Machniewski

Opublikowano: 31 sierpnia 2022 31.08.2022 Czas lektury: 6min

Z poradnika dowiesz się

Ponad 25608 Sprzedawców Fotowoltaiki blisko Ciebie

Instalacje fotowoltaiczne pozwalają na korzystanie z energii odnawialnej. Jak działa fotowoltaika? Panele PV umieszczone na dachu czy na ziemi, na specjalnych konstrukcjach, pozwalają na gromadzenie energii z promieniowania słonecznego i przekształcanie jej w energię zdolną do zasilania m.in. urządzeń domowych. Koszt mikroinstalacji fotowoltaicznej dla gospodarstwa wynosi najczęściej około kilkadziesiąt tysięcy złotych. Można go zredukować, jeśli skorzystasz z ulgi. Zobacz, jak wygląda w praktyce odliczenie fotowoltaiki od podatku w 2022 roku.

Odliczenie fotowoltaiki od podatku a ulga termomodernizacyjna – co musisz wiedzieć?

Wysokiej jakości panele PV i niezbędne do nich oprzyrządowanie jest niestety dosyć drogie. Czy fotowoltaikę można odliczyć od podatku i dzięki temu oszczędzić? Czy wydatki związane z nią można ująć w istniejących ulgach?

Okazuje się, że jest to jak najbardziej możliwe z uwagi na funkcjonowanie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ulgi termomodernizacyjnej. Fotowoltaika i inwestycja z nią związana traktowane są jako przedsięwzięcie pozwalające na zmniejszenie zapotrzebowania budynku mieszkalnego na energię z konwencjonalnych źródeł.

Od 2019 roku zmodyfikowano ulgę termomodernizacyjną w taki sposób, by możliwe było rozliczenie w jej ramach kosztów domowej instalacji fotowoltaicznej.

Ważne!
Ulga termomodernizacyjna została określona w art. 26h ust. 1 ustawy o PIT, zgodnie z którym podatnik, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Może być ono zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
Fotowoltaika - gdzie kupić?

Poniżej przedstawiamy ranking 25 608 Sprzedawców Fotowoltaiki najlepszych w 2024 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Kto może odliczyć fotowoltaikę od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Już z wytycznych ustawowych wynika, kto może odliczyć fotowoltaikę od podatku. Będzie to możliwe na zasadach określonych dla podatkowej ulgi termomodernizacyjnej dla:

 • podatników PIT, których dochody opodatkowane są podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a danina obliczana jest według skali podatkowej lub podatku liniowego,
 • podatników PIT płacących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • właścicieli i współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Dodatkowo, by skorzystać z ulgi na fotowoltaikę, inwestycja w taką instalację musi zostać zakończona przed upływem 3 lat od roku, w którym został wyniesiony pierwszy wydatek.

Ważne!
 • Czy możliwe jest odliczenie fotowoltaiki od podatku w domu w budowie? Ministerstwo Finansów określiło, że nie. Możesz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej i odliczenia fotowoltaiki od podatku w nowym domu, którego budowa już się zakończyła.
 • Ulga termomodernizacyjna daje możliwość odliczenia od dochodu w rocznej deklaracji PIT wszystkich wydatków, jakie zostały poniesione na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych prowadzonych w ramach jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Na czym polega ulga termomodernizacyjna? Sprawdź i odlicz fotowoltaikę od podatku!

rodzina stoi przy panelu fotowoltaicznym na gruncie

W deklaracjach PIT może występować odliczenie z tytułu ulgi termomodernizacyjnej. Fotowoltaika będzie uznana za jeden z wydatków pozwalających na skorzystanie z takiej możliwości.

Termomodernizacja może bowiem polegać m.in. na wszelkiego rodzaju ulepszeniach budynków, w przypadku których zmniejszy się zapotrzebowanie na energię dostarczaną na ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej oraz ogrzewanie do budynków mieszkalnych. Ponadto obejmuje ona całkowitą lub częściową zamianę źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji. Odliczenie fotowoltaiki od podatku na tej podstawie jest jak najbardziej możliwe.

W ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczyć możesz wydatki poniesione na:

 • instalację fotowoltaiczną,
 • kolektory słoneczne służące do podgrzewania ciepłej wody użytkowej,
 • audyt energetyczny,
 • dokumentację projektową itp.

Ile można odliczyć od daniny za fotowoltaikę? Kwota zwracana podatnikowi w formie rozliczenia zależna jest od jego rocznych dochodów. Dla każdego będzie ona więc inna. Jeśli podstawa opodatkowania będzie wyższa od kwoty poniesionej tytułem inwestycji na fotowoltaikę, łatwo będzie odliczyć pełną kwotę.

Jak odliczyć fotowoltaikę od podatku?

Jeśli przeprowadziłeś w ostatnim czasie inwestycję w fotowoltaikę, odliczenia od podatku w 2022 roku będziesz mógł dokonać w swojej rocznej deklaracji. Sprawdź, jak odliczyć fotowoltaikę od daniny. PIT-37, PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28 to formularze rocznych rozliczeń, które stwarzają takie możliwości. Jedynym obowiązkiem podatnika korzystającego z ulgi termomodernizacyjnej na fotowoltaikę będzie poniesienie wydatków kwalifikowanych i posiadanie faktury potwierdzającej ten fakt.

Uwaga!
Faktura sprzedażowa powinna być wystawiona z datą maksymalnie 31 grudnia roku, za który dokonujesz odliczenia fotowoltaiki od podatku. Przykładowo – jeśli wykonałeś instalację fotowoltaiczną w 2022 roku, to faktura na urządzenia i usługę instalacyjną może być wystawiona najpóźniej z dniem 31 grudnia 2022 roku, by w PIT w 2023 roku rozliczyć ulgę termomodernizacyjną.

Odliczenie fotowoltaiki od podatku a dotacje na panele fotowoltaiczne

Jak mają się do siebie odliczenie fotowoltaiki od podatku a dofinansowanie jej wykonania w ramach programu „Mój prąd”? Otóż właściwie dofinansowanie fotowoltaiki i odliczenie od podatku ulgi termomodernizacyjnej z tego tytułu mogą iść ze sobą w parze. Jednak w takiej sytuacji kwota odliczenia będzie proporcjonalnie pomniejszana o sumę dotacji, jaką uzyskałeś. Jeśli więc cała instalacja kosztowała Cię 25 000 zł, a z programu „Mój prąd” otrzymałeś dotację w wysokości 3000 zł, to od podstawy opodatkowania odejmiesz 22 tys. zł, nie 25 tys. zł.

Odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego

Rolnicy inwestujący w instalacje fotowoltaiczne mogą obniżyć poniesione w ten sposób koszty dzięki rozliczeniu podatkowemu. Możliwe jest bowiem w ich przypadku odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego. Ulga została uregulowana w art. 13 ustawy o podatku rolnym. Podatnicy tego podatku mogą skorzystać z ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym, z tytułu budowy urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii:

 • wiatru,
 • biogazu,
 • słońca,
 • spadku wód.

Ulga w podatku rolnym na fotowoltaikę przewidziana jest dla osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych, będących płatnikami podatku rolnego, którzy są:

 • właścicielami gruntów,
 • posiadaczami samoistnymi gruntów,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Przy tym minimalna wymagana powierzchnia gruntów to 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym na fotowoltaikę umożliwia odliczenie 25 proc. udokumentowanych wydatków związanych z zakupem i instalacją. Odliczeń dokonuje się co roku, aż do momentu wykorzystania przysługującej kwoty ulgi, nie dłużej niż przez 15 lat.

Odliczenie fotowoltaiki od podatku – podsumowanie

Uzyskanie odliczenia fotowoltaiki od podatku jest możliwe na bazie ulgi termomodernizacyjnej. Z ulgi skorzystają:

 1. Właściciele i współwłaściciele już wybudowanych domów.
 2. Osoby, które zrealizowały inwestycję w fotowoltaikę w Warszawie, fotowoltaikę we Wrocławiu lub każdym innym mieście i zakończyły ją w ciągu 3 lat od chwili poniesienia pierwszego wydatku.
 3. Osoby, które rozliczają się na druku PIT-36, PIT-37, PIT-36L lub PIT-28.

Odliczenie dokonywane jest od podstawy opodatkowania w kwocie realnie poniesionych, udokumentowanych kosztów na fotowoltaikę. Możesz więc odliczyć takie wydatki albo od dochodu, w przypadku opodatkowania skalą podatkową czy podatkiem liniowym, albo od przychodu, jeśli rozliczasz się z fiskusem według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Uwaga!
Ulga termomodernizacyjna ma limit kwotowy – maksymalna suma zwrotu na jednego podatnika wynosi 53 tys. zł.

Jak oceniasz ten poradnik?

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści

Co moglibyśmy poprawić lub dodać?
Jak działa Oferteo?
Odpowiedz na kilka pytań

Powiedz nam czego potrzebujesz, abyśmy dostarczyli Ci właściwe oferty

Otrzymaj oferty

Poznaj dopasowane oferty specjalistów z Twojej okolicy

Wybierz najlepszą

Porównaj oferty i zadawaj pytania, bezpłatnie i niezobowiązująco