Trening skutecznej komunikacji


Cena do uzgodnienia

warsztaty rozwoju umiejętności komunikacyjnych i wdrożenia języka porozumienia bez przemocy wg Marshalla B. Rosenberga celem budowania dojrzałych relacji i poprawy procesu komunikacji z rodziną, przyjaciółmi, współpracownikami. Rozwój/nabycie umiejętności aktywnego słuchania, udzielania informacji zwrotnej i rozwiązywania konfliktów bez stawiania żądań. Kształtowanie nawyków skutecznego działania m.in. za pomocą ćwiczeń i narzędzi szkoleniowych w formule treningu doskonalenia wewnętrznego i budowania twórczych relacji z najbliższymi, warsztatu asertywności oraz inspirującego przywództwa na poziomie osobistym, interpersonalnym i menedżerskim celem wyrażania swoich potrzeb i oczekiwań, odmawiania bez poczucia winy i osiągania porozumienia satysfakcjonującego każdą ze Stron.

Polska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 220