Podział działki, Podział nieruchomości


Cena do uzgodnienia

Usługi powiązane:
Wstępny projekt podziału działki,
Wyznaczenie granic działki,
Stabilizacja punktów granicznych.

NA CZYM POLEGA PODZIAŁ DZIAŁKI?

Pod pojęciem podział działki należy rozumieć wydzielenie z jednej nieruchomości dwóch lub więcej działek. W wyniku tej czynności powstają nowe działki, które są osobno oznaczane w ewidencji gruntów. Podziału dokonujemy na wniosek osoby, która ma w tym interes prawny oraz posiada tytuł prawny do nieruchomości. Podstawowym kryterium dopuszczającym podział nieruchomości jest zgodność z miejscowym planem zagospodarowania.

Skontaktuj się z Nami aby ustalić szczegóły współpracy.

A.V. Corner

Małopolskie
 
 


Liczba wyświetleń strony: 328