Odbiory powykonawcze, Gdańsk


Polega na wykryciu wad w pracach wykonanych przez zleceniobiorcę co skutkuje brakiem odbioru / negocjacja ceny/poprawienie wad na własny koszt przez zleceniobiorcę .
Posiadam certyfikat z pozwoleniem na dokonywanie takich odbiorów .

Polska, Gdańsk
 
 


Liczba wyświetleń strony: 232