Przygotowanie terenu 310m2 pod ułożenie kostki brukowej Libusza - Oferteo.pl
 

Przygotowanie terenu 310m2 pod ułożenie kostki brukowej

 
 

Informacja od opiekuna zlecenia

Zaakceptowałem zapotrzebowanie tego Klienta:

Dane kontaktowe

Klient:
Xxxxxxx Xxxxxxxx
Tel:
xxx xxx xx0
E-mail:
xxxxx@xxxxxxxx

Szczegóły zlecenia

Kategoria: Brukarstwo

Miejsce:    Libusza - , Małopolskie

Zlecę przygotowanie terenu pod ułożenie kostki brukowej.

Rozebranie starego podjazdu do posesji około 80m/2 i plac (podwórko) około 200 m/2 oraz wykonanie chodnika odbojowego wzdłuż ściany 30 m/2.
Myślę iż część starej podsypki na podjeździe i płytki chodnikowe z placu można wykorzystać jako podbudowa.

Ziemia z wykopów zostanie wyrównana prawie na miejscu.
Teren wykonywanych robót równy minimalne spady.

W wykopach należy wykonać:

- odwodnienie podmokłego, iłowatego, nieprzepuszczalnego gruntu.
- doprowadzenie kabla elektrycznego do bramy,
- wykonanie fundamentu pod bramę,
- wykonanie nowej instalacji sanitarnej,
- wykonanie przyłącza wodnego ze studni do hydroforu,
- obłożenie fundamentu domu folią do odprowadzania wody,
- odprowadzenie wody deszczowej od 6 rynien spustowych i kratek ściekowych jeśli takowe będą w projekcie do rowu melioracyjnego, różnica spadów nie więcej niż 30cm na dł. 30m (płytki rów).

Grubość podbudowy pod kostkę około 50cm, wykonana z klińców 31,5-63 i 4-31,5 plus niewielka ilość gruzu i to co zostało odzyskane z podjazdu.

Zagęszczenie klińca przy użyciu walca z wibratorem.

Jeśli współpraca będzie się dobrze układać to w przyszłości zlecę ułożenie kostki.

Miejsce wykonywanej pracy to miejscowość
Libusza pow. gorlicki, gmina Biecz.

Termin wykonania prac przełom sierpnia i września a nawet początek września.

Proszę o oferty wraz z wyliczeniem kosztów wykonania robót.

Nr zapytania ofertowego: 132683
 
Skontaktuj się z tym Klientem