ZARZĄDZANIE ZMIANĄ. Jesteś Szefem? Musisz to wiedzieć. (2 dni)


Cele i korzyści szkolenia:
- Zapoznanie uczestników z istotą zmiany, jej wpływem na pracowników i sposoby zarządzania operacyjnego ludźmi
- Przedstawienie narzędzi i technik wdrażania zmian oraz organizację pracy podwładnych w procesie zmian
- Pokazanie jakie trudności można napotkać w trakcie planowania i wdrażania zmian oraz sposoby na ich unikanie lub pokonywanie.

Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę pozwalającą im na sprawne zarządzanie zespołami ludzi w trakcie planowania i wdrażania zmian, pokonywanie oporu pracowników przed zmianą, organizacji i doboru pracowników do zespołów zadaniowych oraz sposobów ich motywowania.
Poprzez ćwiczenia i testy określą własne predyspozycje kierownicze i swoje style zarządzania, a poprzez wymianę poglądów ustalą najlepszy dla siebie styl zarządzania.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie dedykowane jest do kierowników wszystkich szczebli zarządzania, którzy będą przygotowywali i wdrażali zmiany w przedsiębiorstwie w różnych obszarach, a w szczególności kierowników operacyjnych i średniego szczebla.

Program szkolenia
1. Istota zmiany. Zmiana jako reakcja na zmianę innych, czy zmiana wyprzedzająca, generowana wewnętrznie?
2. Jak przygotować scenariusz zmiany? Jak przeprowadzić analizę SWOT, jakie wnioski wyciągnąć, aby zmiana miała swoje uzasadnienie?
3. Jak kierownik powinien przygotować się do zmiany?
4. Jakie predyspozycje powinien posiadać dobry Kierownik i jak je mierzyć?
5. Jakie typy kierownicze (style) są wymagane dla poszczególnych etapów rozwoju firmy?
6. Jak pokonać opór podwładnych przed zmianą, jak analizować źródła oporu?
7. Jak przygotować podwładnych do zmiany?
8. Jak przedstawiać ideę zmiany aby podwładni ją zaakceptowali?
9. Jak komunikować się z podwładnym w różnych sytuacjach, zmniejszać czy zwiększać dystans w relacjach z podwładnym? Kiedy jest to wskazane, a kiedy może być zagrożeniem?
10. Jak zarządzać pracą obcokrajowców?
11. Wybór momentu wdrożenia zmiany, czyli kiedy powiedzieć podwładnym, że wdrożymy coś nowego?
12. Jaka jest rola kierownika i co musi zrobić, aby wdrożenie zmiany było skuteczne i bezbolesne dla podwładnych?
13. Jak oceniać skuteczność wdrożenia zmiany?

TERMINY
30-31 sierpnia - Katowice
29-30 października - Wisła
3-4 grudnia - Katowice

Link: https://prestige-eck.pl/produkcja/zarzadzanie-zmiana/


1090,00 zł brutto, CENA PROMOCYJNA: 990,00 zł brutto przysługuje każdej kolejnej osobie zgłoszonej przez tę samą firmę/instytucję.

Podana wyżej cena zawiera:

- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe i pomocnicze
- przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta
- konsultacje indywidualne z uczestnikami szkolenia
- certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych
- obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
- na życzenie – pomoc w rezerwacji hotelu

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ!

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom.
e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom.
e-mail: office@eck-prestige.pl

Polska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 312