KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM wraz z obsługą i wymianą butli gazowej, Mikołów - Oferta nr136701 - Oferteo.pl
 

KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM wraz z obsługą i wymianą butli gazowej


Cena brutto: 599.00 PLN

Na kurs zapraszamy zarówno pracowników firm i przedsiębiorstw, jak również osoby indywidualne.
Szczegóły organizacyjne zostaną ustalone po zebraniu grupy.

Cele i korzyści szkolenia
- Praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do bezpiecznej obsługi wózków jezdniowych oraz przygotowanie do egzaminów przed Urzędem Dozoru Technicznego
- Uzyskanie państwowych uprawnień do kierowania wózkami jezdniowymi kat. II WJO


Program szkolenia zatwierdzony przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach.

1. Typy stosowanych wózków jezdniowych

2. Budowa wózka

3. Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami

4. Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami

5. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa

6. Wiadomości z zakresu bhp

7. Wiadomości o dozorze technicznym

8. Bezpieczna obsługa i wymiana butli gazowej w wózkach jezdniowych

9. Praktyczna nauka jazdy


Program obejmuje 67 godzin dydaktycznych, w tym 52 godziny zajęć teoretycznych oraz zajęcia praktyczne.

Podczas zajęć na bieżąco monitorujemy postępy uczestników.

Konsultacja indywidualna dla każdego uczestnika, który potrzebuje dodatkowego wsparcia.

Warunki uczestnictwa w kursie:

- ukończenie 18 lat
- wykształcenie co najmniej podstawowe
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy wózków jezdniowych

Cena i zapisy
599,00 zł brutto
Podana wyżej cena zawiera:

- koszty organizacji szkolenia
- materiały szkoleniowe rozdawane uczestnikom w trakcie - szkolenia
- przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta
- wydanie zaświadczenia uprawniającego do kierowania wózkami jezdniowymi kat. II WJO
- poczęstunki kawowe
Koszty egzaminu UDT wynoszą dodatkowo 152 zł od osoby.

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ!

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: office@eck-prestige.pl

Polska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 87