Biuro Rachunkowe Usługi księgowe, Warszawa


Cena do uzgodnienia

Kancelaria rachunkowa OVEX, mieści się w Warszawie, przy ulicy Pańskiej 73. Biuro oferuje kompleksowe usługi księgowe dla wszystkich podmiotów gospodarczych. W ofercie Kancelarii Ovex znajdują się usługi z zakresu księgowości oraz administracji kadrami i płacami. Obsługujemy wszystkie rodzaje działalności. Biuro Ovex tworzą ludzie o bogatym doświadczeniu zawodowym, których celem jest ciągły rozwój. Stosujemy indywidualne podejście do Klienta, zapewniamy uczciwość w relacjach biznesowych i profesjonalizm - wszystko w przystępnych cenach.

Oferta:

Obsługa księgowa:

Opracowanie zakładowego planu kont
Opracowanie polityki rachunkowości
Prowadzenie ksiąg handlowych
Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów
Prowadzenie księgowości fundacji i stowarzyszeń;
Obsługa księgowa firm z udziałem kapitału zagranicznego działających w Polsce
Prowadzenie rejestrów VAT
Prowadzenie ewidencji środków trwałych
Sporządzanie deklaracji podatkowych
Sprawozdawczość miesięczna (bilans, rachunek wyników)
Sprawozdawczość do GUS, NBP
Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
Sporządzanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Audyty, współpraca z biegłym rewidentem
Pomoc w wyprowadzaniu zaległości podatkowych

Kadry i płace:

Prowadzenie listy płac
Sporządzanie deklaracji ZUS
Sporządzanie deklaracji PIT
Prowadzenie teczek osobowych pracowników
Przygotowywanie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, świadectw pracy
Sporządzanie deklaracji sprawozdań PFRON

Polska, Warszawa
Ovex sp z o.o.
 
 


Liczba wyświetleń strony: 161