Dokumentacje i ekspertyzy środowiskowe, Grodzisk Wielkopolski


Cena do uzgodnienia

- Karty informacyjne przedsięwzięcia,
- Raporty o oddziaływaniu na środowisko,
- Wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych - IPPC,
- Raporty początkowe do pozwoleń zintegrowanych w zakresie dyrektywy IED,
- Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
- Obliczenia i ekspertyzy z zakresu matematycznego modelowania emisji hałasu do środowiska,
- Obliczenia i ekspertyzy z zakresu matematycznego modelowania emisji zanieczyszczeń do powietrza,
- Prognozy oddziaływania na środowisko,
- Strategie rozwoju,
- Lokalne programy rewitalizacji,
- Programy ograniczania niskiej emisji,
- Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
- Programy ochrony środowiska,
- Programy usuwania azbestu i wyrobów azbestowych,
- Inwentaryzacje przyrodnicze,
- Inwentaryzacje dendrologiczne,
- Bezpłatne porady z zakresu ochrony środowiska dla Jednostek Samorządu - Terytorialnego jak i klientów indywidualnych.

Wielkopolskie, Grodzisk Wielkopolski
 
 


Liczba wyświetleń strony: 166