Ubezpieczenie grupowe na życie i zdrowie. Korzyści również dla pracodawcy
Otrzymaj oferty od specjalistów jak none nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

none

27

Ubezpieczenie grupowe na życie i zdrowie. Korzyści również dla pracodawcy

Autor: Dawid Froch, publikacja: 2020-03-20

Grupowe ubezpieczenia na życie to oferta towarzystw ubezpieczeniowych w odpowiedzi na potrzeby zakładów pracy oraz pracowników przez nich zatrudnionych. A bardzo często również dorosłych członków najbliższej rodziny czy też partnerów życiowych. Już przy dwóch zatrudnionych osobach pracodawca zawrzeć może takie ubezpieczenie.

Zdjęcie nr 1

Rzadko mówi się - przez co niektórzy pracodawcy nawet o tym nie wiedzą, że nie tylko pracownik, ale również pracodawca odnosi istotne korzyści z grupowego ubezpieczenia na życie swoich pracowników. Oprócz tego, że uzyskuje niewymierny prestiż na współczesnym rynku pracy, to również w niektórych sytuacjach, jeśli pracodawca partycypuje w opłacanej składce, opłacając ją przynajmniej w części odpowiadającej za śmierć ubezpieczonego, zgodnie z Kodeksem pracy zwolniony jest wówczas z obowiązku wypłacenia odprawy pośmiertnej dla rodziny pracownika do wysokości odszkodowania wypłacanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Dla przykładu: jeśli rodzina pracownika zgodnie z Kodeksem pracy miałaby otrzymać odprawę pośmiertną w wysokości 15 tys. złotych, a świadczenie wypłacone rodzinie przez ubezpieczyciela wynosiłoby 20 tys. złotych, to pracodawca zwolniony jest z wypłaty odprawy. Jeśli natomiast odprawa pośmiertna w analogicznym przypadku miałaby wynieść 22 tys. złotych, a świadczenie od ubezpieczyciela 20 tys. złotych, to pracodawca wypłaca tylko różnicę, czyli 2 tys. złotych.

Zważywszy na to, że odprawa taka wypłacana jest nie tylko w przypadku śmierci związanej z pracą, ale również podczas urlopu czy czasu wolnego, daje to już dużą korzyść dla pracodawcy, szczególnie że kolejną jego korzyścią jest również to, że może wliczyć opłacaną przez siebie część składki w koszty uzyskania przychodu, obniżając przez to podstawę opodatkowania.

Pracodawca w trakcie przygotowywania oferty przez ubezpieczyciela liczyć może na indywidualne i elastyczne podejście ubezpieczyciela. Zakres takiego ubezpieczenia przygotowywany jest, biorąc pod uwagę specyfikę danego zakładu pracy, z uwzględnieniem konkretnych wymagań pracodawcy i jego pracowników. Pracodawca ma dużą swobodę w kształtowaniu zakresu ubezpieczenia, dostosowując go do potrzeb. Możliwe jest tworzenie oferty zróżnicowanej pod względem zakresu ochrony.

Teraz to już do decyzji pracodawcy należy, czy warto mieć u siebie takie ubezpieczenie i czy partycypować w kosztach ubezpieczenia grupowego swoich pracowników.


Opracował:
Dawid Froch
Dawid Froch

Ubezpieczenia grupowe - komu zlecić?

Poniżej przedstawiamy ranking 5 308 Specjalistów od Ubezpieczeń Grupowych najlepszych w 2021 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Więcej poradników o ubezpieczeniach grupowych