AgilePM Foundation, Warszawa - Oferta nr154765 - Oferteo.pl
 

AgilePM Foundation, Warszawa


Cena brutto: 1107.00 PLN
do uzgodnienia

Opis szkolenia
Agile Project Management (AgilePM®) to metodyka, która w spójny i precyzyjny sposób przedstawia zwinne zarządzanie projektami. Stworzona przez APM Group International i Agile Business Consorcium, obecnie jest najpopularniejszą na świecie metodyką zwinnego zarządzania projektami, opartą o Manifest Agile z 2001 roku. Metodyka AgilePM® osadzona jest na jasnych pryncypiach, precyzyjnie określa role i obowiązki w projekcie. Wyposaża zespół projektowy w zestaw produktów oraz procesów, które pozwalają znacząco wzmocnić szanse na sukces projektu. AgilePM® dostarcza również rozbudowany katalog praktyk prioretetyzacji wymagań i pracy w zespole projektowym.
Metodyka ta może być wykorzystywana w projektach różnego typu i wielkości. Dotyczy działań związanych z zarządzaniem projektem.

Szkolenie jest na poziomie podstawowym, sugerowana jest kontynuacja na poziomie Practitioner.
Metody szkoleniowe obejmują wykład interaktywny oraz ćwiczenia w grupach.

Cel szkolenia
- Pozyskanie przez uczestników podstawowej wiedzy w zakresie zarządzania projektami według metodyki AgilePM®.
- Poznanie kluczowych elementów metodyki: zasad, produktów, procesów oraz praktyk zwinnego zarządzania projektami.
- Uzyskanie certyfikatu AgilePM® Foundation.

Grupa docelowa
- Kierownicy projektów
- Zespoły projektowe
- Pracownicy biur zarządzania projektami i innych struktur wsparcia projektów
- Sponsorzy projektów

Korzyści ze szkolenia
- Szkolenie AgilePM® Foundation przybliża powszechnie stosowaną i sprawdzoną metodykę zarządzania projektami.
- Poznanie środowiska projektowego, w tym osób zaangażowanych w realizację projektu.
- Zrozumienie różnic między podejściem tradycyjnym a zwinnym.
- Poznanie poszczególnych faz projektu w ujęciu AgilePM® oraz działań podejmowanych w obrębie tych faz.
- Poznanie pryncypiów, produktów i procesów AgilePM®.
- Nabycie podstawowych umiejętności zwinnego kierowania projektem w oparciu o AgilePM®.
- Zwiększenie szans na osiągnięcie sukcesu projektu, w tym założonych korzyści.
- Nabycie wiedzy, którą można zastosować w praktyce do zróżnicowanych projektów.
- Szkolenie przygotowuje do egzaminu Agile PM® Foundation.
- Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu AgilePM® Foundation.

Mazowieckie, Warszawa
 
 


Liczba wyświetleń strony: 48