Profesjonalne, kompleksowe utrzymanie w stałej czystości., Warszawa - Oferta nr171074 - Oferteo.pl
 

Profesjonalne, kompleksowe utrzymanie w stałej czystości., Warszawa


Cena brutto: 100.00 PLN
do uzgodnienia

Wykonawca oświadcza​,​ ​że prowadzi w sposób profesjonalny działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu sprzątania budynków, lokali, magazynów, w tym budynków i lokali handlowych, terenów zewnętrznych i posiada wszelkie odpowiednie kwalifikacje, wiedzę oraz uprawnienia niezbędne do wykonywania usługi. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonywania zleconych mu usług w sposób terminowy, zgodnie z zasadami BHP i ochrony środowiska. Wszystkie prace porządkowe prowadzone zgodnie z zakresem czynności, zaleceniami Zleceniodawcy. Wykonawca gwarantuje ściśle określoną ilość pracowników, urządzeń, środków chemicznych potrzebnych do realizacji prawidłowego wykonania usługi. Wykonawca gwarantuje bardzo niską rotację pracowników . W razie choroby nieobecności pracownika, Zleceniobiorca gwarantuję zastępstwoa w ramach swojego wynagrodzenia. Wszystkie czynności nadzorowane przez koordynatora oraz menadżera ze strony Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług, zarówno w zakresie usług stałych jak i świadczonych na odrębne zlecenie, przez osoby odpowiednio do tego wykwalifikowane i przeszkolone. Zleceniobiorca odpowiada za działania lub zaniechania swojego personelu, jak i wszelkich podmiotów, którymi posługuje się przy wykonywaniu usługi, jak i za własne działania lub zaniechania. Wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową przed wszelkimi wypadkami-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. nr. polisy 251010885952070. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za dochowanie poufności w powyższym zakresie przez swój personel jak i wszelkie podmioty przy pomocy, których wykonuje usługę. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu obowiązującego na terenie nieruchomości.

Polska, Warszawa
 
 


Liczba wyświetleń strony: 29