analizy ekonomiczno-finansowe, odpowiedź na zarzuty biegłych sądowych - finanse, kredyty


Oferuję sporządzenie ekspertyz, opinii, które mogą być podstawą roszczeń w sprawach sądowych dotyczących:
a) kredytów frankowych osób fizycznych – obliczenie spreadu, hipotetyczne kalkulacje przy założeniu nieważności umowy kredytowej, symulacje spłaty rat kredytu w CHF przy danym oprocentowaniu, symulacji spłaty kredytów złotowych,
b) ofert umów kredytowych banków i parabanków,
c) upadłości przedsiębiorstw, weryfikacja zasadności złożenia wniosku o upadłość,
d) ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw (zadłużenie, płynność, rentowność, stan majątku i zobowiązań),
e) sprawy ZUS - weryfikacja waloryzacji składek odprowadzonych na ubezpieczenia społeczne, naliczonych emerytur, waloryzacji emerytur,
f) utracone korzyści – kalkulacja hipotetycznej renty wyrównawczej na skutek niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy,
g) kalkulacja wysokości wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych.
Wycena indywidualna w zależności od zlecenia.

 
 


Liczba wyświetleń strony: 368