Wnioski/zmiany KRS, obsługa spółek, sporządzanie pism, umów, pozew, windykacja, Katowice - Oferta nr161699 - Oferteo.pl
 

Wnioski/zmiany KRS, obsługa spółek, sporządzanie pism, umów, pozew, windykacja, Katowice


Cena brutto: 100.00 PLN
do uzgodnienia

Świadczę usługi dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców.

Specjalizuję się w spółkach prawa handlowego. Poprzez stałą praktykę, zdobyłam sześcioletnie doświadczenie w tym zakresie.

Zajmuję się rejestracją spółek, dokonywaniem wszelkich zmian, m. in. zmian w strukturze własnościowej oraz zarządczej, sposobu reprezentacji podmiotu, zmian przedmiotu działalności, zmian dotyczących kapitału zakładowego, nazwy spółki, adresu, siedziby, tworzenia oddziałów, zawieszeniem i odwieszeniem wykonywania działalności.

Zajmuję się również:
- sporządzaniem pism procesowych,
- sporządzaniem pozwów i odpowiedzi na pozwy,
- sporządzaniem skarg, odwołań, zażaleń, wniosków, sprzeciwów od nakazów zapłaty,
- tworzeniem i opracowywaniem wszelkiego rodzaju umów, w tym m. in. umów najmu, kupna-sprzedaży, umów związanych ze stosunkiem pracy, umów pożyczek, umów dotyczących współpracy handlowej,
- tworzeniem i opracowywaniem regulaminów,
- tworzeniem i opracowywaniem uchwał organów wewnętrznych spółek,
- sporządzaniem pism do instytucji państwowych,
- przygotowywaniem umów cesji, w tym cesji wierzytelności,
- sporządzaniem porozumień w sprawie przesyłania faktur drogą elektroniczną,
- tworzeniem i opracowywaniem pełnomocnictw.

W przypadku zainteresowania w/w usługami, proszę o kontakt w celu omówienia szczegółów oraz dokonania wyceny.

W zakresie usług związanych z Krajowym Rejestrem Sądowym, oferuję kompleksowe, papierowe przygotowanie wniosków do KRS, tj.:

- przygotowanie wniosków i formularzy do KRS,
- opracowanie uchwał oraz protokołów zgromadzeń wspólników, oświadczeń, a także innej niezbędnej dokumentacji,
- opracowanie tekstu jednolitego umowy spółki,
- monitorowanie postępu sprawy do momentu wydania postanowienia przez sąd,
- przyspieszanie rozpoznania sprawy przez sąd.

Oferuję również korektę wadliwie wypełnionych, zwróconych wniosków.

Jednym wnioskiem możemy dokonać kilku zmian. To pozwoli na redukcję kosztów, które Klient poniósłby za każdorazowe, osobne dokonywanie opłaty sądowej i opłaty za ogłoszenie w MSiG (obecnie koszt wpisu zmian przez sąd to 350 zł).

W przypadku rejestracji spółki (w formie papierowej), oferuję:

- przygotowanie umowy spółki i innych niezbędnych dokumentów (istnieje możliwość przygotowania niestandardowej umowy spółki na życzenie Klienta - cena ustalana indywidualnie),
- organizację spotkania u notariusza, w celu podpisania umowy spółki,
- przygotowanie formularzy i wniosków do KRS,
- monitorowanie postępu procesu rejestracyjnego spółki.

Uzgodniona z Klientem cena uwzględnia wyłącznie przygotowanie niezbędnych dokumentów. Wszelkie opłaty sądowe (za wpis zmian, za rejestrację spółki, itp.), urzędowe, opłaty za ogłoszenie w MSiG, koszty notarialne, a także koszty dostarczenia dokumentów ponosi Klient. W niektórych przypadkach wymagana jest np. notarialna zmiana umowy spółki, notarialne zaprotokołowanie uchwał lub poświadczenie podpisów.

Termin wykonania usługi oraz cena ustalane są po kontakcie telefonicznym bądź mailowym.

Osobiste dostarczenie oraz odbiór kompletnych dokumentów na terenie Katowic lub poprzez pocztę elektroniczną. Możliwa również wysyłka pocztą/kurierem.

Nie ma znaczenia sąd, do którego wniosek jest składany (może być to sąd w Katowicach, w Warszawie, jak i w każdym innym mieście w Polsce).

Zapraszam do kontaktu i współpracy.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 §1 Kodeksu cywilnego.

Polska, Katowice
 
 


Liczba wyświetleń strony: 19