Warsztaty doskonalące dla kierowników oraz pracowników kancelarii tajnych i niejawnych, Katowice


Warsztaty adresowane są do aktualnych kierowników i pracowników kancelarii tajnych i niejawnych chcących uaktualnić i poszerzyć swoją wiedzę. Celem warsztatów jest pogłębienie wiedzy merytorycznej oraz praktycznej w zakresie praktycznego działania kancelarii w jednostkach organizacyjnych, a także przypomnienie uczestnikom obowiązujących przepisów i uregulowań prawnych.
https://www.ksoin.pl/szkolenia/ochrona-informacji-niejawnych/kancelaria-tajna-i-niejawna-warsztaty/
https://www.ksoin.pl/szkolenia/ochrona-informacji-niejawnych

Część teoretyczna obejmuje:

Przypomnienie postanowień aktów prawnych regulujących pracę kancelarii tajnej lub niejawnej:
rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych z dnia 27 lipca 2017 r.
rozporządzenie PRM z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne,
rozporządzenie PRM z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności.
Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i służbowa za naruszanie przepisów o ochroni informacji niejawnych.
Zajęcia warsztatowe obejmują:

Zajęcia warsztatowe – zakładanie rejestrów kancelaryjnych według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2012 r.
Zajęcia warsztatowe – wytwarzanie i oznaczanie materiałów niejawnych według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2012 r.
Zajęcia warsztatowe – ewidencjonowanie, kompletowanie, oznaczanie dokumentów, formy i sposoby zabezpieczania i przekazywania przesyłek.

Polska, Katowice
 
 


Liczba wyświetleń strony: 205