Warsztaty dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych międzynarodowych, Katowice


Warsztaty adresowane są zwłaszcza do aktualnych kierowników i pracowników kancelarii tajnych i niejawnych międzynarodowych chcących uaktualnić i poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności praktyczne.

Tematyka warsztatów:

Ochrona prawna i fizyczna informacji niejawnych w ramach NATO, Unii Europejskiej, w międzynarodowych relacjach bilateralnych – prawo, reguły, praktyki.
Ochrona informacji niejawnych pochodzących z wymiany międzynarodowej – definicje, podstawy prawne, przepisy, regulacje.
Ochrona narodowych informacji niejawnych wymienianych w ramach DWUSTRONNYCH UMÓW międzynarodowych oraz ESA.
Ochrona informacji niejawnych NATO – dokument C-M(2002)49 z dnia 17 czerwca 2002 r. – „Bezpieczeństwo w ramach organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego” (z późn. zm.) oraz dyrektywy wykonawcze:
AC/35-D/2000 – Dyrektywa Bezpieczeństwa Osobowego;
AC/35-D/2001 – Dyrektywa Bezpieczeństwa Fizycznego;
AC/35-D/2002 – Dyrektywa Bezpieczeństwa Obiegu Informacji;
AC/35-D/2003 – Dyrektywa Bezpieczeństwa Przemysłowego;
AC/35-D/2004 – Dyrektywa podstawowa INFOSEC;
AC/35-D/2005 – Dyrektywa zarządzania INFOSEC w systemach teleinformatycznych (CIS).
Ochrona informacji niejawnych w UNII EUROPEJSKIEJ:
Decyzja Rady Unii Europejskiej z dnia 23 września 2013 roku (2013/488/UE);
Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 13 marca 2015 roku (2015/444/UE), Euratom.
Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnej – międzynarodowej.
Plan organizacji kancelarii tajnej – międzynarodowej – ĆWICZENIE.
Regulamin kancelarii tajnej – międzynarodowej – ĆWICZENIE.
Regulamin czytelni – ĆWICZENIE.
Zasady prowadzenia ewidencji kancelarii tajnej międzynarodowej – ĆWICZENIE.

Polska, Katowice
 
 


Liczba wyświetleń strony: 255