Warsztaty dla administratorów systemu i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego., Katowice


Cena do uzgodnienia

Warsztaty dla administratorów systemu i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Szacowanie i zarządzania ryzykiem – proces analizy i oceny ryzyka.

https://www.ksoin.pl/szkolenia/bezpieczenstwo-teleinformatyczne/inspektor-bezpieczenstwa-teleinformatycznego-zarzadzanie-ryzykiem-warsztaty/

Warsztaty skierowane są zwłaszcza do administratorów systemu i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego, dyrektorów i kierowników działów IT, pełnomocników ochrony, a w szczególności tych, którzy zamierzają ubiegać się o akredytację oraz stoją przed problemem stworzenia dokumentacji bezpieczeństwa TI, a także pozostałych pracowników pionów ochrony chcących uporządkować wiedzę i nabyć praktycznych umiejętności przygotowania warunków, opracowania dokumentów oraz wdrożenia systemowych rozwiązań bezpieczeństwa teleinformatycznego. Podczas zajęć omówione zostaną m.in. wprowadzone zmiany w ustawie o ochronie informacji niejawnych dotyczące oznakowania i rejestracji środków ochrony elektromagnetycznej oraz szacowanie ryzyka dla bezpieczeństwa przetwarzanych informacji niejawnych i zarządzanie tym ryzykiem.

PLAN RAMOWY

Prawne aspekty ochrony informacji w systemach teleinformatycznych. Ogólne zasady organizacji systemu TI.
Bezpieczeństwo osobowe; Bezpieczeństwo fizyczne; Bezpieczeństwo elektromagnetyczne; Bezpieczeństwo kryptograficzne; Kontrola dostępu. Zakres obowiązków personelu bezpieczeństwa teleinformatycznego; obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej oraz pełnomocnika ochrony; obowiązki IBTI oraz Administratora systemu.
Bezpieczeństwo teleinformatyczne. Przebieg akredytacji systemu TI: etap planowania; etap projektowania; etap wdrażania; etap eksploatacji; etap wycofywania.
Bezpieczeństwo teleinformatyczne. Zasady organizacji wynikające z rozporządzenia PRM z 20 lipca 2011 w sprawie wymagań BTI.
Zasady opracowania dokumentacji bezpieczeństwa. Opracowanie Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa (SWB) i Procedur Bezpiecznej Eksploatacji (PBE).
Zarządzanie konfiguracją i zabezpieczeniami systemu lub sieci teleinformatycznej. Zasady organizacji i funkcjonowania systemu reagowania na incydenty komputerowe.
Wybrane aspekty zarządzanie ryzykiem w systemach TI: Analiza Poziomu Zagrożeń; Szacowanie Ryzyka.
Szacowanie ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem w świetle ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 o ochronie informacji niejawnych – podstawowe wymagania
Bezpieczeństwo fizyczne: podstawowe kryteria i sposób określania poziomu zagrożeń; dobór środków bezpieczeństwa fizycznego odpowiednich do wskazanego poziomu zagrożeń.
Bezpieczeństwo fizyczne – ĆWICZENIE: metodyka doboru środków bezpieczeństwa fizycznego; klasyfikacja środków bezpieczeństwa fizycznego; Bezpieczeństwo teleinformatyczne: Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji; Normy ISO 27001 oraz 27005; Bezpieczeństwo teleinformatyczne: Analiza ryzyka: wybór metody oraz etapy szacowania wartości informacji niejawnych i prawnie chronionych przetwarzanych w jednostce organizacyjnej.
Bezpieczeństwo teleinformatyczne – ĆWICZENIE: identyfikacja i szacowanie zasobów informacyjnych, identyfikacja zagrożeń i określenia ich poziomu, identyfikacja podatności na ryzyka.
Bezpieczeństwo teleinformatyczne – ĆWICZENIE: analiza i ocena ryzyka, dobór środków ochrony, akceptacja ryzyka szczątkowego; utrzymanie złożonego poziomu bezpieczeństwa informacji, przegląd ryzyk i ocena skuteczności wprowadzonego poziomu zabezpieczeń.

Polska, Katowice
 
 


Liczba wyświetleń strony: 176