Szkolenie uzupełniające – Specjalista Ochrony Informacji Niejawnych, Katowice


3-DNIOWE SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE PROWADZONE ZGODNIE Z KRAJOWYMI STANDARDAMI KOMPETENCJI ZAWODOWYCH – KOD 242110 DLA PRACOWNIKÓW PIONÓW OCHRONY, PRACOWNIKÓW KANCELARII TAJNEJ

PLAN RAMOWY:

Podstawowe kryteria i sposoby określania poziomu zagrożeń.
Metodyka doboru środków bezpieczeństwa fizycznego.
Praktyczne przeprowadzenie analizy zagrożeń oraz dobór środków bezpieczeństwa fizycznego. (ćwiczenia)
Proces szacowania ryzyka dla bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych. Zarządzanie ryzykiem.
Metodyka i zakres prowadzenia postępowania bezpieczeństwa przemysłowego.
Kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego. Zasady opracowywania i wypełniania kwestionariusza.
Wykonanie i przedstawienie kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego w oparciu o dane wskazanego podmiotu gospodarczego. (ćwiczenia)
Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy w toku realizacji zadań czy umów, których wykonywanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych.
Przygotowanie do opracowania instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego.
Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego. (ćwiczenia)
Kontrola stanu ochrony informacji niejawnych: wewnętrzna i zewnętrzna.
Podstawowe wymagania i zadania w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego informacji niejawnych. Zasady akredytacji systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych.
Metodyka opracowywania dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego: zasady opracowania, zalecenia ABW/SKW.
Opracowanie zakresu tematycznego dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego. (ćwiczenia)
Wewnętrzna dokumentacja jednostki organizacyjnej (plan ochrony informacji niejawnych, dokumentacja określająca sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w podległych komórkach organizacyjnych, dokumentacja określająca poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą, instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w podległych komórkach organizacyjnych oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony, wykaz osób zatrudnionych w jednostce organizacyjnej, które posiadają uprawnienia dostępu do informacji niejawnych).
Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i służbowa za naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych.
https://www.ksoin.pl/szkolenia/specjalista-ochrony-informacji-niejawnych/specjalista-ochrony-informacji-niejawnych-szkolenie-uzupelniajace

Polska, Katowice
 
 


Liczba wyświetleń strony: 278