Wykonam Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego oraz operat przeciwpożarowy, Gliwice


Witam,
Specjalizujemy się w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Zajmujemy się przede wszystkim:
• opracowywaniem oraz aktualizacją instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków i innych obiektów budowlanych ( zgodnie z § 6 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. Nr 109, poz. 719 ),
• szkoleniami pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
• doradztwem w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
• przeglądem stanu ochrony ppoż. obiektu,
• organizacją i przeprowadzaniem próbnych ewakuacji.
• opracowywaniem operatów z zakresu ochrony przeciwpożarowej/operaty przeciwpożarowe dla miejsc składowania, magazynowania, przetwarzania i wytwarzania odpadów.
• przygotowywaniem obiektów do odbioru przez PSP.

Polska, Gliwice
 
 


Liczba wyświetleń strony: 354