Obrona w sprawach karnych, Katowice


Cena do uzgodnienia

Oferuję udzielenie pomocy prawnej w sprawach karnych, wykroczeniowych na każdym etapie postępowania karnego, to jest zarówno w postępowaniu przygotowawczym (np. przed Policją, Prokuraturą), sądowych (po wpłynięciu do sądu np. aktu oskarżenia, wniosku o ukaranie), jak i w postępowaniu odwoławczym (apelacja od wyroku).

Wspomniana wyżej pomoc prawna w zależności od okoliczności, czy etapu sprawy, jak i wyboru Klienta może obejmować udzielenie porady prawnej, sporządzenie pisma procesowego, czy udział w:
- przesłuchaniach na komisariacie, w Prokuraturze;
- wizytach w Aresztach Śledczych i Zakładach Karnych;
- rozprawach sądowych;
- innych czynnościach mogących pojawić się w toku sprawy.

Zajmuję się szeroko rozumianym prawem karnym, w szczególności interesują mnie przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Swoim Klientom wielokrotnie pomagałem w kwestiach zatrzymania prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu, zakazu prowadzenia pojazdów, warunkowego umorzenia postępowania.

Pomoc prawna może dotyczyć również etapu postępowania wykonawczego i dotyczyć m.in. spraw o odroczenie wykonania kary, dozór elektroniczny, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary, rozłożenia grzywny, czy kosztów sądowych na raty itp.

Polska, Katowice
 
 


Liczba wyświetleń strony: 162