MetLife Każdy Ważny – elastyczne ubezpieczenie dla firm., Warszawa


Jako pracodawca z pewnością chcesz uniknąć rotacji personelu i zatrzymać u siebie najlepszych. To szczególnie istotne w tej chwili, kiedy mamy do czynienia z rynkiem pracy pracowników.
Być może oferujesz już dodatkowe benefity pozapłacowe, takie jak karta sportowa czy wyprawka dla dziecka. A co, jeśli Twój zespół jest zróżnicowany i potrzebujesz spersonalizowanego rozwiązania? Czy wiesz, że tradycyjne ubezpieczenie dla pracowników tzw. „grupówka” ma nowszą i bardziej elastyczną alternatywę?

Szukając ubezpieczenia dla firm, rozważamy ubezpieczenia grupowe – jak one działają?
Grupowe ubezpieczenia, jak sama nazwa wskazuje, obejmują określoną liczbę osób. W zależności od firmy ubezpieczeniowej do zawarcia takiej polisy wystarcza już 2-3 zatrudnionych.

Zazwyczaj zawierane są na określony czas (najczęściej 1 rok lub 2 lata) i mogą być automatycznie przedłużane. Dotyczą głównie ubezpieczeń na życie, następstw nieszczęśliwych wypadków czy turystycznych, przy czym zakres ubezpieczenia dla wszystkich jest taki sam.

Ubezpieczenia grupowe dają liczne korzyści
Jako firma zyskujesz okazję do zaliczenia składek w koszty uzyskania przychodu. Ponadto jeśli finansujesz je w całości, jesteś zwolniony z konieczności wypłaty odprawy pośmiertnej, pod warunkiem że świadczenie z ubezpieczenia otrzyma osoba z kręgu osób uprawnionych do tej odprawy.

Co więcej, posiadanie zakładowej polisy na życie buduje Twój wizerunek. Dzięki temu będziesz odbierany jako wiarygodny i przyjazny personelowi przedsiębiorca. Zatem potraktuj to jako dodatkowy benefit dla swojego zespołu.

Jakie są z kolei zalety dla pracownika? Przede wszystkim uproszczone formalności. Wystarczy, że wypełni uproszczoną ankietę medyczną, a przy niskich sumach ubezpieczenia nie musi dołączać badań lekarskich. To korzystne zwłaszcza dla starszych osób.

Pracownik może również liczyć na stosunkowo niską składkę, dość szeroki zakres ochrony zdrowia oraz dodatkowe rozszerzenia.

Warto przy tym wspomnieć, że świadczenia wypłacane z tytułu śmierci ubezpieczonego są zwolnione z podatku spadkowego.

Kto może skorzystać z ubezpieczenia grupowego?
Choć tego rodzaju ochrona kojarzy się z wielkimi korporacjami, to adresowana jest praktycznie do wszystkich pracodawców. Coraz większą popularnością cieszy się szczególnie w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Co ważne, do takiego ubezpieczenia może przystąpić każdy pracownik w określonym wieku, zatrudniony w akceptowanej przez zakład ubezpieczeniowy formie. To duże udogodnienie, bo wiele osób podejmuje pracę na podstawie chociażby umów-zlecenia.

Warto podkreślić, że grupowa polisa może chronić również małżonka oraz dzieci osoby ubezpieczonej. Natomiast składki opłacane są przez firmę, pracownika lub w określonej części przez jedną i drugą stronę.

Wadą ubezpieczeń grupowych jest mało elastyczna oferta. To znaczy, że wybrany pakiet jest taki sam dla wszystkich pracowników, których sytuacja bywa zupełnie odmienna. Każdy więc ma do wykorzystania określone, takie same benefity, niezależnie od tego, czy ich potrzebuje, czy nie.

Indywidualne podejście i elastyczna oferta – tego potrzeba małym firmom
Przy wyborze ubezpieczenia, kluczowe jest dopasowanie go do potrzeb i oczekiwań pracowników, a także potencjalnych ryzyk występujących w firmie.

Ubezpieczenie MetLife Każdy Ważny to nowość na rynku ubezpieczeniowym. To w pełni spersonalizowana ochrona dla pracodawcy, pracowników i ich rodzin, pozwalająca na elastyczne łączenie najbardziej pożądanych elementów. Polisa zapewnia wypłatę pieniędzy, dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej, a także wsparcie w niespodziewanych zdarzeniach losowych. To proste i jasne zasady, a dodatkowo dostęp do bezpłatnych opcji (platforma rabatowa oferująca zakupy ze zniżkami lub możliwość konsultacji on-line z e-lekarz 24).

Dobre ubezpieczenie do dobry motywator i środek do zatrzymania dobrych pracowników
Tak skonstruowane ubezpieczenie pozwala nie tylko wspólnie budować skuteczny program motywacyjny w firmie, ale umożliwia również zatrzymanie najlepszych pracowników i zwiększenie ich zaangażowania w wykonywane obowiązki.

Czytaj także: Ubezpieczenia jako miękki motywator w przedsiębiorstwie

Grupowe jak indywidualne - takiego ubezpieczenia potrzeba małym firmom
Z badań prowadzonych wspólnie z Design Thinking Institute oraz MetLife wśród małych przedsiębiorców wynika, że polisa powinna być dopasowana do ich potrzeb. Ważna jest jasność i przejrzystość oferty. Musi być zrozumiała, bez konieczności żmudnego wczytywania się w kolejne detale.

Dla właścicieli duże znaczenie ma też to, aby ubezpieczenie było realnym benefitem dla zatrudnionych i dawało im rzeczywiste korzyści, czyli miało zastosowanie w codziennym życiu.

Wybierz pakiet ubezpieczenia, z którego rzeczywiście będziesz korzystać
W MetLife Każdy Ważny właściciel, pracownicy i ich rodziny – każdy, oprócz tradycyjnego ubezpieczenia na życie, ma możliwość wyboru ubezpieczeń z grupy:

Twoje Zdrowie
Twoje Życie
Twoje Dziecko
Firma otrzymuje pomoc assistance w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy i windykacji należności, a ubezpieczeni pracownicy i ich rodziny dostęp do wybranych benefitów - platformy do zakupów ze zniżkami lub do platformy e-lekarz 24.

Co wziąć pod uwagę decydując się na konkretne rozwiązanie? Zacznij od przejrzenia OWU wszystkich ofert. Weź pod uwagę zakres ochrony, wyłączenia, długość karencji.

Istotne jest to, aby ubezpieczenie dla małych firm było jak najbardziej dopasowane do charakteru działalności i zakresu ryzyk na poszczególnych stanowiskach. Zwróć również uwagę na wysokość składek i sum ubezpieczeniowych. Tak przygotowana analiza pozwoli Ci wybrać optymalną polisę dla Ciebie i Twoich pracowników.

Polska, Warszawa
 
 


Liczba wyświetleń strony: 218