Księgi rachunkowe, Katowice


Cena do uzgodnienia

Prowadzimy księgi główne i księgi pomocnicze
Prowadzimy także ewidencję środków trwałych i bieżącą ewidencję operacji gospodarczych.

Przygotowujemy rozliczenia
Przygotowujemy miesięczne rozliczenia podatkowe, deklaracje podatkowe oraz wymagane przepisami prawa struktur JPK (JPK_V7M, JPK_V7K, JPK_KH, CIT, PIT).

Sporządzamy dokumenty
Sporządzamy wnioski kredytowe, okresowe informacje (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie nierozliczonych rozrachunków).

Przygotowujemy sprawozdania i raporty
Sporządzamy roczne sprawozdania finansowe i sprawozdania dla zewnętrznych instytucji takich jak GUS, NBP, banki. Zajmujemy się także okresowymi raportami przystosowanymi do potrzeb organów zarządzających oraz właścicieli.

Polska, Katowice
 
 


Liczba wyświetleń strony: 18