Tyczenie obiektów budowlanych, Poznań


Cena do uzgodnienia

Tyczenie jest jedną z podstawowych prac wykonywanych przez geodetów na samym początku budowy. Obiekty budowlane, które wymagają pozwolenia na budowę podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie.
Tyczenie odbywa się po wcześniejszym geodezyjnym opracowaniu projektu zagospodarowania terenu. Zależnie od stopnia skomplikowania budowli tyczenie odbywa się w jednym etapie lub wieloetapowo.
Po wykonaniu prac terenowych przekazujemy szkic tyczenia jako dowód realizacji zamówienia i dokonujemy wpisu do dziennika budowy

Wielkopolskie, Poznań
 
 


Liczba wyświetleń strony: 266