USŁUGI STABILIZACJI GRUNTU, Lublin


Cena do uzgodnienia

Stabilizujemy grunt spoiwami hydraulicznymi tj. remix, wapno, cement, popioły. Nasza wydajność dobowa kształtuje się na poziomie 10 000 m2 przy miąższości 50cm.
Stabilizacja podłoża znajduje zastosowanie zarówno przy budowie nowych, jak i renowacji zniszczonych dróg oraz przy budowie ścieżek niewymagających nawierzchni asfaltowych.
Metody stabilizacji wykorzystywane przez naszą firmę znajdują zastosowanie przy:
• Wzmocnieniu i ulepszeniu podłoży drogowych,
• Budowie wszelkiego rodzaju dróg dojazdowych, ścieżek rowerowych, placów manewrowych, parkingów,
• Budowie nasypów,
• Podbudowie pod posadzki i fundamenty obiektów przemysłowych,
• Wzmocnieniu podłoża pod wysypiska i składowiska,
• Podbudowa pod tory kolejowe.
Proponowane przez nas metody stabilizacji gwarantują krótszy czas realizacji, zmniejszenie uciążliwości robót w centrach miast, odporność na powstawanie kolein i pęknięć oraz zwiększenie nośności nawierzchni.

Posiadany sprzęt i doświadczenie pozwala nam wykonać poniższe prace z zakresu stabilizacji:
• Rozsypywanie spoiw hydraulicznych – cementu, wapna i innych mieszanek jest pierwszym etapem prac z zakresu „stabilizacji gruntu na miejscu”. Zaprojektowane spoiwo należy rozsypywać w ilości ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement, wapno lub inne spoiwo i ewentualnie dodatki ulepszające powinny być dodawane przy użyciu rozsypywarek.
• Mieszanie spoiw hydraulicznych z gruntem, kruszywem - w procesie „stabilizacji gruntu na miejscu” mieszanie spoiw z gruntem jest drugim etapem prac który wykonujemy bezpośrednio po rozsypaniu spoiwa. W zależności od potrzeb, grunt mieszany jest na odpowiednią głębokość. Po przemieszaniu gruntu z ze spoiwem uzyskujemy mieszankę która w następnej fazie prac podlega wałowaniu – zagęszczaniu.
Sypanie spoiw i mieszanie ich z gruntem lub kruszywem jest bardzo często zlecanym nam pakietem usług z zakresu stabilizacji. Sypanie i mieszanie spoiw wykonujemy także na małych budowach na terenie całej Polski ze względu na niskie koszty mobilizacji sprzętu, które przy wykonaniu kompleksowym niejednokrotnie przewyższają wartość prac.
Nasza Firma do każdego klienta podchodzi indywidualnie, przez co ceny za wykonanie usług nie są ujednolicone, a ustalane na podstawie zakresu robót.

Polska, Lublin
 
 


Liczba wyświetleń strony: 100