10 Najlepszych Firm Inżynieryjnych w Warszawie, 2017