EXPERT"Wyceny Nieruchomosci i Ruchomości Jarosław Piątek Kraków - Opinie, Kontakt
Otrzymaj oferty od specjalistów jak EXPERT"Wyceny Nieruchomosci i Ruchomości Jarosław... nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

EXPERT"Wyceny Nieruchomosci i Ruchomości Jarosław...

O specjaliście

Jestem rzeczoznawcą majątkowym od 2007 roku . Należę do Polskiej Federacji Stowarzyszeń majątkowych , oraz Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Krakowie . Posiadam uprawnienia biegłego sadowego przy Sadzie Rejonowym w Krakowie . Uczestniczę regularnie w specjalistycznych szkoleniach. Posiadam aktualne wymagane certyfikaty. Wyceniam nieruchomości dla banków, urzędów skarbowych, instytucji państwowych oraz osób prywatnych
W ramach rzeczoznawstwa majątkowego dokonuję określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością, w  tym więc:
-    nieruchomości gruntowych (działki budowlane, działki rolne, lasy),
-    nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe, komercyjne),
-    nieruchomości zabudowanych (domów mieszkalnych, budynków gospodarczych),
-    nieruchomości przemysłowych, biurowych i magazynowych,
-    ograniczonych praw rzeczowych (służebność itp.).
Efektem takiej wyceny jest sporządzenie dla zlecającego operatu szacunkowego.
Ponadto wykonuję opracowania i ekspertyzy niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:
-    rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku (analizy), 
-    efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
-    skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
-    oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali, 
-    bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości, 
-    określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora, 
-    wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości, 
-    raporty o nieruchomości - ważne przed dokonaniem transakcji zakupu; raport zawiera informacje o nieruchomości z księgi wieczystej, ewidencji gruntów, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz innych rejestrów; celem jego sporządzenia jest pełna informacja o stanie prawnym interesującej Państwa nieruchomości, co pozwoli uniknąć przykrych niespodzianek po jej nabyciu. 
Cele wyceny:
-    zabezpieczenie kredytu,
-    określenie wartości na potrzeby sprzedaży,
-    ustalenie podatku od spadku i darowizny,
-    ubezpieczenie,
-    aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
-    podział majątku,
-    wykup mieszkania spółdzielczego,
-    określenie opłaty adiacenckiej i planistycznej,
-    określenie należności z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji (odrolnienia gruntu),
-    określenie szkód majątkowych spowodowanych budową infrastruktury (np. budowa drogi, budowa linii wysokiego napięcia, itp.),

Branża

Wycena nieruchomości

Obszar działania

Świętokrzyskie, Śląskie, Małopolskie

Opinie

Brak opinii 0 opinii

Jesteś zadowolonym Klientem firmy EXPERT"Wyceny Nieruchomosci i Ruchomości Jarosław Piątek?

Dodaj swoje referencje

Otrzymaj bezpłatną wycenę

od specjalistów takich jak EXPERT"Wyceny Nieruchomosci i Ruchomości Jarosław Piątek
Jaka nieruchomość Cię interesuje?

Powiązane produkty i usługi: budowlane, ubezpieczenie, nowe mieszkania, mieszkania na sprzedaż, kawalerki, agencje nieruchomości, budowlane Kraków, ubezpieczenie Kraków, nowe mieszkania Kraków, mieszkania na sprzedaż Kraków, kawalerki Kraków, agencje nieruchomości Kraków, wycena nieruchomości, kosztorysy budowlane, kosztorysy blacharsko lakiernicze, likwidacja szkód majatkowych i komunikacyjnych, biegły sadowy

Kontakt

Formularz kontaktowy

Następny obraz

Adres

Lipska 51/100, Kraków

Osoba kontaktowa

Jarosław Piatek

Telefon

664******  Pokaż numer