Optymalizacja Kosztów Dystrybucji, Krępiec - Oferta nr147656 - Oferteo.pl
 

Optymalizacja Kosztów Dystrybucji


Cena brutto: 1.00 PLN

W BezStrat przykładamy szczególną uwagę do analizy możliwości optymalizacji kosztów dystrybucyjnych, gdzie można uzyskać znaczące oszczędności bez ponoszenia nakładów inwestycyjnych. Konstrukcja rynku energii nie pozwala na zmianę firmy świadczącej usługi dystrybucji (monopol lokalny), natomiast odbiorca, w ramach zapisów taryfy OSD, ma swobodę kształtowania parametrów wpływających na koszty dystrybucyjne. Koszty przesyłowe stanowią średnio 30-40% wysokości faktury za energię elektryczną. Istotne jest, aby dobrać parametry umowy z Operatorem Systemu Dystrybucji w optymalny dla odbiorcy sposób. Z naszych doświadczeń wynika, że średnie oszczędności po audycie BezStrat oraz przeprowadzonym czynnościom optymalizacyjnym sięgają średnio 20% kosztów dystrybucyjnych, a w wybranych przypadkach udaje nam się obniżyć koszty dystrybucji naweto do 80%. Nasze działania polegają na cyklicznej optymalizacji i kontroli profilu energetycznego w ramach taryfy OSD i PSG

Polska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 68