Drenaż opasowy budowli


Drenaż opaskowy składa się z wkopanego w ziemię systemu rur drenarskich wraz z studzienkami rewizyjnymi (w każdym narożu budynku), które opasają budynek na kształt ochronnej opaski. Wykonane z tworzyw sztucznych rury posiadają otwory, przez które wpływa woda. Rury układa się ze spadkiem (1-2%) wokół ław fundamentowych, następnie obsypuje żwirem lub innym materiałem o dobrej przepuszczalności i zabezpiecza przed mułem włókniną filtracyjną. W najniższym punkcie drenażu montuje się studzienkę zbiorczą, która stanowi ostatni punkt drenażu opaskowego

Polska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 319