Producenci Produktów Chemicznych we Włocławku, 2018