Usługi, Olsztyn


Cena do uzgodnienia

Usługi

księgoweprowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów;
prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych;
prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych;
sporządzanie sprawozdań finansowych;
monitorowanie stanu finansowego firmy;
reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS oraz innymi organami;
reprezentowanie i pomoc podczas kontroli podatkowych i skarbowych;
doradztwo w zakresie ustanowienia polityki rachunkowości oraz Planu Kont.

Polska, Olsztyn
 
 


Liczba wyświetleń strony: 132