Przeglądy gaśnic, hydrantów i urządzeń przeciwpożarowych, Garwolin


Cena do uzgodnienia

Oferujemy wykonanie dla Państwa usługi przeglądów, konserwacji i remontów urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzęt taki powinien zostać poddany przeglądowi i konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (lub częściej, jeśli wymagają tego wewnętrzne instrukcje i procedury). Wykonujemy przeglądy i konserwacje gaśnic, badanie wydajności hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych, przeprowadzamy próby ciśnieniowe węży hydrantowych półsztywnych i płaskoskładanych, pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, sprawdzenie zadziałania przeciwpożarowych wyłączników prądu (PWP), przeglądów i konserwacji drzwi i bram przeciwpożarowych, systemu sygnalizacji pożaru (SSP), systemów detekcji gazów, czy też systemów oddymiania.

Polska, Garwolin
 
 


Liczba wyświetleń strony: 226