Opracowanie dokumentacji z zakresu bhp i ppoż., Garwolin


Cena do uzgodnienia

Opracujemy dla Państwa dokumentację z zakresu BHP i PPOŻ. Nasi specjaliści posiadający wiedzę i doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa pożarowego opracowują instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, projekty systemu sygnalizacji pożaru (SSP), systemów oddymiania, Oceny Zagrożenia Wybuchem (ATEX), ekspertyzy techniczne stanu ochrony przeciwpożarowej, scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru (matryca sterowań) oraz symulacje rozwoju pożaru i rozprzestrzeniania dymu CFD. Opracowana dokumentacja uzgodniona jest z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń PPOŻ. oraz właściwym miejscowo Komendantem Wojewódzkim PSP. Prawidłowo opracowana oraz odpowiednio wdrożona powyższa dokumentacja zapewnia w sposób istotny bezpieczeństwo Państwa pracowników, a tym samym odpowiednio zabezpieczone mienie. Dodatkowo zajmujemy się opracowaniem dokumentacji związanej z oceną ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy czy też przygotujemy dokumentację powypadkową, którą to pracodawca ma obowiązek sporządzić w przypadku, gdy podległy pracownik ulegnie wypadkowi.

Polska, Garwolin
 
 


Liczba wyświetleń strony: 109