Kadry i płace


Cena do uzgodnienia

•wykonanie list płac z umów o pracę,
•utworzenie list płac z umów cywilnoprawnych,
•dopilnowanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych wysyłanych oraz imiennych raportów miesięcznych do ZUS,
•przesłanie dokumentów podatku dochodowego od pracowników do Urzędów Skarbowych (PIT-11, PIT-40),
•wykonanie całorocznego obliczenia podatku ( PIT-4R),
•prowadzenie kompletnych akt osobowych pracownika,
•wykonanie dokumentów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
•prowadzenie kalendarza pracowniczego, szczególnie urlopów wypoczynkowych, chorobowych czy macierzyńskich oraz innych spraw z tym związanych,
•sporządzanie dokumentacji przebiegu zatrudnienia, wynagrodzenia (zaświadczenia o zarobkach),
•prowadzenie zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
•deklaracje PFRON, obsługa kontroli ZUS,

Polska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 362