Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, Szczecin


W ramach umowy proponujemy:
usługi doradztwa podatkowego,
prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
składanie deklaracji ZUS,
sprawozdawczość GUS,
prowadzenie ewidencji środków trwałych,
prowadzenie ewidencji wyposażenia,
ustalanie terminów powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego,
sporządzanie wymaganych przepisami prawa miesięcznych, kwartalnych i rocznych rozliczeń z tytułu podatków od towarów i usług, dochodowego od osób fizycznych,
informowanie o wysokości zobowiązań podatkowych,
sporządzanie tabeli amortyzacyjnej i rozliczanie amortyzacji,
ocena dokumentów źródłowych – faktur zakupu, faktur sprzedaży, i innych dokumentów pod względem kwalifikacji do właściwego okresu rozliczeniowego oraz ujmowania do kosztów prowadzonej działalności.

Polska, Szczecin
Certyfikat uprawniający do prowadzenia biura rachunkowego
 
 


Liczba wyświetleń strony: 508