Księgowość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Szczecin - Oferta nr153795 - Oferteo.pl
 

Księgowość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Szczecin


Cena brutto: 615.00 PLN
do uzgodnienia

W ramach umowy proponujemy:
doradztwo podatkowe,
prowadzenie ksiąg rachunkowych,
sporządzanie deklaracji ZUS,
sprawozdawczość GUS,
prowadzenie ewidencji środków trwałych,
prowadzenie ewidencji wyposażenia,
sporządzanie sprawozdań finansowych,
ustalanie terminów powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego,
sporządzanie wymaganych przepisami prawa miesięcznych, kwartalnych i rocznych rozliczeń z tytułu podatków od towarów i usług, dochodowego od osób prawnych,
informowanie o wysokości zobowiązań podatkowych,
sporządzanie tabeli amortyzacyjnej i rozliczanie amortyzacji,
ocenę dokumentów źródłowych – faktur zakupu, faktur sprzedaży, i innych dokumentów pod względem kwalifikacji do właściwego okresu rozliczeniowego oraz ujmowania do kosztów prowadzonej działalności.

Zachodniopomorskie, Szczecin
Certyfikat uprawniający do prowadzenia biura rachunkowego
 
 


Liczba wyświetleń strony: 86