biznesmen pokazuje pusty portfel symbolizujący upadłość konsumencką

Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest sądowym postępowaniem, które prowadzi do częściowego lub całkowitego oddłużenia. Jednak nie jest tak, że długi są całkowicie, bezkosztowo umarzane. Upadłość konsumencka ma na celu zaspokojenie wierzycieli, tj. spłacenie powstałego zadłużenia. Ile kosztuje upadłość konsumencka? Zasadniczo samo postępowanie nie pociąga kosztów, ale odpłatna jest reprezentacja ze strony adwokata. Sprawdź, ile kosztuje upadłość konsumencka.

author box img

Szymon Machniewski

Opublikowano: 26 lutego 2024 26.02.2024 Czas lektury: 6min

Z poradnika dowiesz się

Ponad 6359 Specjalistów od Upadłości Konsumenckiej blisko Ciebie

Kiedy koszty przewyższają dochody, w Twoim życiu źle się dzieje – straciłeś pracę, masz przeterminowane długi – w bankach, spółdzielni mieszkaniowej i w innych firmach, musisz podjąć decyzję, co dalej. Będąc osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej, możesz wybrać drogę ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Warunkiem złożenia do sądu wniosku o upadłość tego typu jest niewypłacalność. Jeśli więc straciłeś zdolność do regulowania zobowiązań w terminie, rozważ taką możliwość. Możesz uzyskać efekt oddłużenia nawet w trudnej sytuacji finansowej, ale być może będziesz potrzebować wsparcia. Sprawdź najlepsze kancelarie prawne swojej okolicy i dowiedz się, ile kosztuje upadłość konsumencka.

Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Ile kosztuje upadłość konsumencka? Łącznie z napisaniem wniosku przez adwokata i zgromadzeniem odpowiednich dokumentów, opłaceniem wniosku w sądzie i uiszczeniem opłaty za reprezentację adwokacką to wydatek około 6000-6500 zł, choć wszystko zależy od tego, ilu masz wierzycieli, jak skomplikowana jest sprawa i czy posiadasz majątek, ponieważ wbrew pozorom powoduje to zwiększenie kosztów obsługi kancelarii prawniczej.

Teoretycznie możesz na własną rękę przygotować i złożyć wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, ale istnieje wysokie ryzyko, że nie dopełnisz pewnych formalności albo nie zgromadzisz niezbędnych dokumentów, przez co Twój wniosek zostanie odrzucony. Lepiej więc skorzystać z pomocy ekspertów – spójrz, jaki specjalista od upadłości konsumenckiej z Warszawy lub Twojej okolicy zajmuje się takimi sprawami.

Adwokat może pomóc Ci ustalić twój majątek i wskazać, co zostanie zajęte na poczet istniejących długów. W sprawę zostanie zaangażowany syndyk, który ujawni wierzytelności i sprzeda składniki Twojego majątku. Na koniec w sądzie ustalony zostanie kilkuletni plan spłaty długów.

Już wiesz, ile kosztuje upadłość konsumencka, zatem:

 1. Napisz wniosek o upadłość konsumencką – wraz z uzasadnieniem.
 2. Złóż wniosek o upadłość konsumencką.
 3. Dołącz do wniosku niezbędne dokumenty.
 4. Uiść opłatę skarbową za wniosek w sądzie.
 5. Poczekaj na zajęcie się sprawą przez sąd i wydanie orzeczenia.
Upadłość konsumencka - gdzie szukać?

Poniżej przedstawiamy ranking 6 359 Specjalistów od Upadłości Konsumenckiej najlepszych w 2024 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Opłata za wniosek o upadłość konsumencką

Koszt ustalany jest zawsze indywidualnie, ale za przygotowanie wniosku o upadłość wraz z uzasadnieniem przyjdzie Ci zapłacić już od 200 zł wzwyż. To tak naprawdę początek całego postępowania, w którym znajomość przepisów prawa upadłościowego jest bardzo istotna dla pomyślnego zakończenia sprawy. W sądzie poniesiesz jeszcze opłatę sądową za złożenie wniosku w wysokości 30 zł.

Możesz ubiegać się o zwolnienie z obowiązku jej ponoszenia, jeśli wykażesz, że nie jesteś w stanie jej uiścić bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie lub członków rodziny. Jednak sądy rzadko kiedy przychylają się do tego z uwagi na symboliczną wysokość opłaty.

Ile kosztuje upadłość konsumencka? Koszty adwokata

Ile adwokat bierze za upadłość konsumencką? Trudno to w sposób jednoznaczny oszacować, bo koszt zależy od tego, jakich czynności będzie musiał się podjąć. Koszt zależy też od tego, ilu wierzycieli ma konsument i jakie argumenty podnosi we wniosku.

Można jedynie orientacyjnie oszacować, ile kosztuje upadłość konsumencka z udziałem adwokata reprezentującego Cię przed sądem. Obsługa ze strony kancelarii prawnej wyceniana jest indywidualnie:

 • Jeśli masz niewielu wierzycieli i realizujesz upadłość tzw. bezmasową, czyli bez majątku, koszty postępowania upadłościowego nie powinny przekroczyć 1000-1500 zł.
 • Należy liczyć się z ich zwiększeniem o około 500 zł w przypadku upadłości konsumenckiej dłużnika, który dysponuje niewielkim majątkiem.
 • Jeśli masz nieruchomość, to dodatkowe koszty likwidacji (sprzedaży nieruchomości na zaspokojenie roszczeń wierzycieli) wyniosą około 2500-3000 zł.

Dzięki pomocy specjalisty od upadłości konsumenckiej z Katowic lub z Twojej okolicy, który doskonale wie, jak przeprowadzić całe postępowanie i zakończyć je ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, łatwiej będzie uzyskać określone efekty. Dlatego warto skorzystać z pomocy eksperta, pomimo koniecznych do poniesienia z tego tytułu kosztów.

Wynagrodzenie syndyka za ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Już po wydaniu przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej powołuje on syndyka. Ustawa Prawo upadłościowe w art. 491(9) wskazuje, że to od sądu zależy wynagrodzenie syndyka w postępowaniu prowadzonym według przepisów. Bierze przy tym pod uwagę:

 • wysokość funduszów masy upadłościowej,
 • stopień zaspokojenia wierzycieli,
 • nakład pracy wierzyciela,
 • zakres czynności podejmowanych w postępowaniu,
 • stopień trudności podejmowanych czynności,
 • czas trwania postępowania.
Czy wiesz, że…?
Istnieje górna granica wysokości wynagrodzenia syndyka. Z jakim kosztem postępowania upadłościowego w takim przypadku musisz się liczyć? Wynagrodzenie takiej osoby ustala się w wysokości od jednej czwartej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, do jego dwukrotności.

Istnieje jednak możliwość, że sąd w szczególnych przypadkach ustali wynagrodzenie syndyka w wysokości do 4-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Dzieje się tak, jeśli postępowanie było skomplikowane i długotrwałe, a wierzycieli było wielu.

Opłata sądowa za ogłoszenie upadłości konsumenckiej

młotek sędziego na tle posągu Temidy i wagi sprawiedliwości

Na pytanie o to, ile kosztuje upadłość konsumencka, trzeba odpowiedzieć, że podstawowym kosztem, jaki ponosisz, jest opłata sądowa za złożenie wniosku. Wydatek jest mały, ponieważ taka opłata wynosi 30 zł. Uiszczasz ją na rachunek bankowy sądu, do którego składasz wniosek. Nie można jej uniknąć – bez opłaty sprawa nie będzie rozpatrzona.

Koszty postępowania upadłościowego

Wiesz już, ile kosztuje upadłość konsumencka, a może bardziej, ile może ona kosztować, jeśli zdecydujesz się na uruchomienie całej procedury, a sąd przychyli się do złożonego wniosku. Koszty ponoszone przez Ciebie, jako dłużnika, mogą być niestety dość wysokie. Co robić, jeśli nie dysponujesz gotówką na ich pokrycie?

Co istotne, jeśli masz majątek, który nie wystarczy na pokrycie kosztów postępowania lub nie posiadasz środków na ich pokrycie, poniesie je – tymczasowo – Skarb Państwa. Zwraca je w przyszłości syndyk, np. ze sprzedaży Twojego majątku.

Nawet wysokie koszty postępowania upadłościowego mogą być właściwie niewspółmiernie niskie względem Twoich długów. Co wtedy? Wierzyciele nie uzyskają zaspokojenia swoich wierzytelności do razu, ale z czasem prawdopodobnie nastąpi to w ramach realizacji ustalonego przez sąd planu spłaty.

Jeśli jednak nie ma na to szans, sąd ma możliwość umorzyć Tobie, jako upadłemu konsumentowi, zobowiązania bez ustalania planu spłaty wierzycieli.

Uwaga!
W przypadku gdy sąd umarza upadłemu konsumentowi jego zobowiązania, umorzy też pokryte przez Skarb Państwa koszty postępowania upadłościowego.

Koszty postępowania upadłościowego z pomocą prawną ze strony adwokata zależne są m.in. od tego, czy jako dłużnik masz majątek. Jeśli nie – paradoksalnie zapłacisz mniej za obsługę prawną. Wszystko dlatego, że posiadany majątek, w tym zwłaszcza nieruchomości, trzeba wycenić i sprzedać dla zaspokojenia Twoich wierzycieli. To wydłuża całe postępowanie upadłościowe i powoduje, że staje się ono bardziej kosztowne z perspektywy zarówno Twojej jako dłużnika, jak i kancelarii prawnej, która prowadzi postępowanie.

Czytaj też: Ile kosztuje rozwód?

Jak oceniasz ten poradnik?

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści

Co moglibyśmy poprawić lub dodać?
Jak działa Oferteo?
Odpowiedz na kilka pytań

Powiedz nam czego potrzebujesz, abyśmy dostarczyli Ci właściwe oferty

Otrzymaj oferty

Poznaj dopasowane oferty specjalistów z Twojej okolicy

Wybierz najlepszą

Porównaj oferty i zadawaj pytania, bezpłatnie i niezobowiązująco