Przygotowanie i sporządzanie sprawozdań finansowych, Warszawa


Cena do uzgodnienia

Przygotowanie i sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowych. Wsparcie przy wykonywaniu obowiązków korporacyjnych (obsługa zgromadzeń wspólników, przygotowanie uchwał, opiniowanie i przygotowanie umów cywilno-prawnych, etc.).
Pomoc w składaniu rocznych sprawozdań finansowych.
Pomoc w realizacji obowiązków związanych z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Polska, Warszawa
 
 


Liczba wyświetleń strony: 9